gigacampus » start page » overvaking

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:overvaking [2010/02/17 12:26]
faltin@uninett.no
gigacampus:overvaking [2011/04/10 11:34] (current)
faltin@uninett.no
Line 91: Line 91:
 |30 | april 2007 | Samisk høgskole | |30 | april 2007 | Samisk høgskole |
 |31 | januar 2009 | Høgskolen Stord Haugesund | |31 | januar 2009 | Høgskolen Stord Haugesund |
 +|32 | mars 2010  | Norges idrettshøgskole |
  
 I tillegg kjører følgende institusjoner NAV på egen maskinvare: I tillegg kjører følgende institusjoner NAV på egen maskinvare:
 
 
gigacampus/overvaking.txt · Last modified: 2011/04/10 11:34 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups