gigacampus » start page » radmote_sep_2010

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:radmote_sep_2010 [2010/08/31 08:51]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:radmote_sep_2010 [2010/08/31 08:51] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 3: Line 3:
 ^Sted | Rødt møterom, 5. etg Teknobyen, Trondheim | ^Sted | Rødt møterom, 5. etg Teknobyen, Trondheim |
 ^Dato | Onsdag 1. september | ^Dato | Onsdag 1. september |
-^Tid | kl 1100 - 1500, lunch 1230 |+^Tid | kl 1100 - 1600, lunch 1230 |
    
  
 
 
gigacampus/radmote_sep_2010.txt · Last modified: 2010/08/31 08:51 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups