gigacampus » start page » samarbeid

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samarbeid [2009/08/21 08:36]
im@uninett.no
gigacampus:samarbeid [2010/02/08 14:27] (current)
Line 12: Line 12:
 Tilretteleggelse for  enkeltpersoner og distribuerte arbeidsgrupper er fokus for dette arbeidet selv om mange av de samme egenskapene til disse verktøyene er aktuelle også ved fjernundervisning. Tilretteleggelse for  enkeltpersoner og distribuerte arbeidsgrupper er fokus for dette arbeidet selv om mange av de samme egenskapene til disse verktøyene er aktuelle også ved fjernundervisning.
  
-[collabtools|Web conference and collaboration tools]+[[collabtools|Web conference and collaboration tools]]
  
 ===== Bakgrunn ===== ===== Bakgrunn =====
 
 
gigacampus/samarbeid.1250836613.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups