gigacampus » start page » samarbeid_detaljer

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samarbeid_detaljer [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Utfordringer relatert til krav =====
 +
 +En stor utfordring for denne typen verktøy er mangelen på
 +utbredte standarder, spesielt innen applikasjonsdeling, men også
 +innenfor bildetranskoding, når flere enn 2 parter deltar.
 +
 +Dette har implikasjoner når det gjelder krav til operativsystem som skal
 +støttes og til bildeoverføring. Kombinasjonen person-gruppe  betyr at
 +webkamera og videokonferanse kamera må fungere sammen.  I tillegg ønsker
 +man støtte for SIP og derfor blir støtte for SIP og H.323 integrajson
 +viktig.
 +
 +Et krav som står meget sterkt er at løsningen må kunne brukes både på
 +klienter med ulike operativsystemer. (e.g. Mac, Windows og Linux/Unix klienter.) (hvor sterkt står egentlig dette kravet i sektoren?)
 +
 +Dette betyr at arkitektur og protokoller knyttet til dette er viktig.
 +
 +===== Arkitekturbeskrivelse =====
 +
 +Denne delen vil beskrive arkitekturen som ligger til grunn for å bruke 
 +samarbeidsverktøy.  Hensikten med dette er å gitt et grunnlag for å forstå 
 +hvilke protokoller og komponenter som kan inngå i en slik løsning og 
 +konsekvenser som disse har.
 +
 +Arkitekturen vil bli beskrevet utfra funksjonalitet i samarbeidsverktøyet.
 +
 +
 +==== Oppretting av forbindelse ====
 +
 +1) Det enkleste bruksmønster en punkt-til-punkt forbindelse i et IP-nett.  I 
 +dette tilfellet trenger man ikke mer enn IP-protokollen, gitt at begge bruker 
 +offentlige IP-adresser.
 +
 +Ved en blanding av offentlige og private adresser vil man trenge en portner 
 +(gateway).  Det vil man også trenge dersom den ene part i stedet er tilknyttet 
 +det offentlige telenettet (PSTN), men dette vil være en annen type portner.
 +
 +3)
 +Dersom flere enn 2 parter deltar vil man fort komme i en situasjon der det 
 +enkleste er at alle kopler seg til et fellespunkt som formidler videre kontakt.  
 +Noen klienter har også mulighet for å selv å håndtere flerpartskonferanse.
 +
 +For å dekke disse ulike bruksmønster har man i hovedsak 2 protokoller når man er 
 +ute etter videokonferanse muligheter:
 +   - SIP
 +   - H.323
 +   
 +For de påfølgende bruksmønster vil de resterende protokoller (ofte) være 
 +avhenging om man har opprettet forbindelsen v.h.a SIP eller H323.
 +
 +Begge disse protokollene har en mengde tilhørende protokoller og disse blir i 
 +mange tilfeller inkludert i begrepene SIP og H323.
 +
 +
 +=== MCU behov og begrensinger ===
 +
 +   .
 +
 +==== Definering av funksjonalitet/tjenester ====
 +
 +Etter at man har opprettet forbindelsen må man bli enige om hvilken 
 +funksjonalitet de ulike deltakerne har, før man begynner å utveksle informasjon.    
 +Det har f.eks. liten hensikt å sende videobilde til en part som ikke har 
 +mulighet til å motta dette.
 +
 +Dersom forbindelsen ble opprettet gjennom SIP, har man protokollen SDP for å 
 +beskrive de muligheter (funksjonalitet) klienten har. (SIP kan bruke andre 
 +"beskrivelsesprotokoller, men SDP er mest vanlig)
 +
 +For H323 har man H.245 for å forhandle funksjonalitet.
 +(The capabilities are supported audio/video codecs, protocol identifier, and 
 +modes a terminal can work in.)
 +
 +Fokuset i disse protokollene har opprinnelig vært definering av lyd og bilde og 
 +lite på innplugging av andre protokoller feks XMPP for pratekanaler (chat)   
 +eller applikasjoner. Videokonferansesystemer hadde i utgangspunktet ikke 
 +tastatur og mus, derfor var det lite aktuelt med andre funsksjoner enn å vise 
 +skjerm/skrivebord.  Til dette bruk innførte man H.239 (Også kalt dual-stream).  
 +Den generelle protokollen for dette er T.120 med mange påfløgede protokoller 
 +T.12x-T.13x.  Disse beskriver er serie av kommuniksjon og 
 +applikasjonsprotocoller og tjenester som KAN støtte funsksjoner som nevnt over, 
 +f.eks applikasjonsdeling (T.128), fildeling (T.127) og tekstmeldinger (T.134).
 +
 +
 +Allerede på dette tidspunkt møter man begrensinger i protokollene fordi det er 
 +svært begrenset funksjonalitet som kan defineres.
 +
 +
 +
 +FIXME
 +
 +==== Bruk av funksjonalitet/tjenester ====
 +
 +#Generelt
 +I dette kapittelt har vi for hver av de mest etterspurte funksjonaliteter 
 +beskrevet de åpne (ikke-proprietære) protokoller som er mest vanlig.
 +
 +Mange systemer bruker egne proprietære protokoller til enkelte typer 
 +funksjonlitet og dette vil i mange sammenhenger oppleves som en bedre 
 +funksjonalitet, men betyr også at man innfører en begrensing der alle må bruke 
 +system fra samme leverandør.
 + 
 + 
 +=== Video ===
 +
 +Video er en av funksjonene som er veldefinert og kan avtales i vha. H245 eller 
 +SDP.  Oppløsningen som kan brukes vil være avhengig av klientens utstyr.  Ved 
 +flere enn to parter vil man får en oppløsning som er minste felles oppløsning, 
 +med mindre man bruker en transkoder.  Transkoderen vil sørge for at hver klient 
 +mottar/sender største felles oppløsning (eller sendes det alltid største 
 +oppløsning?).
 +
 +RTP brukes for å formidle selve videostrømmen.
 +
 +I en H.323 sammenheng er de mest brukte standardene for videokoding  H.264 
 +(mest avansert), H.263 og H.261.
 +
 +I SIP sammheng er ofte MPEG 4 brukt.
 +
 +
 +# Skal vi anbefale at system bør støtte MPEG4/H.264 (eller bedre:-)?
 +
 +
 +===  Lyd ===
 +
 +Lyd er den funskjonaliteten som har flest alternativer for overføring av lyd med 
 +ulike egenskaper.  Den største forskjellen er melleom disse er hvor god 
 +kvaliteten skal være og ????.
 +
 +Vanlige standarder for koding av lyd er: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, 
 +G.729
 +
 +
 +=== Skrivebordsvisning ===
 +
 +Skrivebordsvisning er den funskjonaliteten som har vært mest vanlig å tilby, 
 +etter lyd og bilde.  Derfor kom det raskt en egen standard som supplerte T.120, 
 +nettopp for denne funksjonaliteten.  H.239  definerer hvordan man kan sende og 
 +motta to parallelle bildestrømmer, den ene fra et kamera og den andre fra f.eks 
 +videoutgangen på en PC.
 +
 +# I SIP context brukes?
 +
 +
 +=== Lynmeldinger (Instant messaging/Chat) ===
 +
 +Utveksling av lynmeldinger (chat) er en forholdsvis ny funskjonalitet brukt i 
 +kombinasjonen videokonferanse og samarbeidsverktøy.  Her har det vært brukt mye 
 +proprietære protokoller som betyr at man har hatt store begrensinger ved bruk av 
 +systemer fra ulike leverandører.  
 +
 +I H.323 sammenheng er det T.134 som definerer Chat, også kalt Multimedia 
 +Application Text Conversation protocol.
 +
 +I SIP verden er det Session Initiation Protocol for Instant Messaging and 
 +Presence Leveraging Extensions (SIMPLE) som gir en samling av protokoller for 
 +lynmeldinger.  
 +Et eksempel på en slik protkoll er XMPP.
 +
 +Her kan du lese mer:
 +http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol#Instant_messaging_.28IM.29_and_presence
 +
 +# Skal MSRP beskrives her?
 +(Message Session Relay Protocol (RFC 4975, RFC 4976) defines text-based protocol for exchanging arbitrarily sized content of any time between users. An MSRP session is set up by exchanging certain information, such as an MSRP URI, within SIP and SDP signaling.)
 +
 +
 +=== Applikasjonsdeling ===
 +
 +Med applikasjonsdeling menes det at man samme applikasjon vises og kan styres 
 +individuelt hos alle deltakere. , Om man tar tekstbehandling som et eksempel så 
 +vil alle deltakere i sesjonen kunne redigere tekst i samme dokument.  Dette er i 
 +liket med chat, et lite utviklet område.  T.128 - Multipoint application sharing 
 +er en standard for dette.  Så langt er det svært få systemer som støtter 
 +applikasjonsdeling uten å bruke proprietære protokoller.  
 +
 +# I SIP context brukes?
 +
 +
 +=== Filoverføring ===
 +
 +For filoverføring er T.127 en standard.  Igjen er dette en lite brukt standard i 
 +en slik sammenheng og mange systemer bruker andre eksisterende 
 +filoverføringsprotokoller. 
 +
 +#Skal vi ha eksempler http, ftp, scp og kva system som brukar dei ?
 +
 +=== Oppsummering av protokoller/standarder for H.323 ===
 +
 +Audio: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729
 +
 +Video: H.264, H.263, H.261
 +
 +Data: H.239, T.120
 +
 +Control: H.225, H.245
 +
 +
 +=== Oppsummering av protokoller/standarder for SIP ===
 +
 +Audio: ?
 +
 +Video: MPEG4
 +
 +Data: ?
 +
 +Control: SDP
 +
 +
 +# Kva med HD ? Skal det seiast noko utover H.264 og MPEG4?
 +
 +FIXME
 +
 +===== Funksjonalitet mot mobiltelefoner =====
 +
 +Etter som mer båndbredde er blitt tilgjengelig for mobiltelefoner, har det også 
 +dukket opp løsninger for videokonferanser og samrbeidsverktøy for 3G telefoner.  
 +Den opprinnelige standarden for dette var ITU H.324M, men den er nå utvidet med 
 +3G-324M.  Det er fortsatt et begrenset utvalg i funksjonalitet, men følgende er 
 +foreløpig tilgjengelig.
 +
 +Audio: G.722.2 (AMR-WB), G.723.1
 +Video: MPEG-4, (støtter IKKE H.264)
 +Control: H.223 A/B, H.245
 +
 +===== Evaluering =====
 +
 +På bakgrunn av kjennskap man har til eksisterende verktøy og de
 +utfordringer som er nevnt ovenfor, er det valgt ut 5 produkter som skal
 +evalueres.  Dette inkluderer både kommersielle produkter og fri programvare.
 +
 +Produktene som er evaluert er:
 +  * AccessGrid
 +  * EVO
 +  * Adobe Connect
 +  * Dim Dim
 +  * Lotus xxx
 +  * Microsoft xxx
 +
 +===== Andre Evalueringer =====
 +
 +Det er gjort andre evalueringer av lignende verktøy.  En av de største
 +som er tilgjengelig på Internet, finner man her:
 +[[http://www.webconferencing-test.com | Survey of online meeting tools]]
 +
 +
 +==== Løsninger i bruk ved UH-institusjoner  ====
 +
 +meetcon ved HiT
 +
 +microsoft OCS ved NTNU
 +
 +===== Tillegg =====
 +ITU H32x series:
 +
 +H.320 is the ITU standard for ISDN conferencing and includes:
 +Audio: G.711, G.722, G.722.1, G.728
 +Video: H.264, H.263, H.261
 +Data: H.239, T.120
 +Control: H.221, H.231, H.242, H.243
 +
 +H.323 is the ITU standard used for Internet conferencing and includes:
 +Audio: G.723.1, G.722.1, G.728
 +Video: H.264, H.263, H.261
 +Data: H.239, T.120
 +Control: H.225, H.245
 +
 +H.323 is the ITU standard for LAN conferencing and includes:
 +Audio: G.711, G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729
 +Video: H.264, H.263, H.261
 +Data: H.239, T.120
 +Control: H.225, H.245
  
 
 
gigacampus/samarbeid_detaljer.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups