gigacampus » start page » samling

Multimedia -og AVsamling #3

Emne Multimedia og AV-samling
Sted Maxis, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 29. april kl 10 - Torsdag 30. april kl 14
Påmeldingsfrist Fredag 17. april 2009

:!: For de som trenger overnatting, vises til gjeldende hotellavtaler i Trondheim.

Bakgrunn

Vi viderefører koordinering i forbindelse med Multimedia og AV med en ny samling som en oppfølger av forrige samling i multimedia workshopen av 3/12 2007 og for AV i oktober 2008

Siden forrige samling har vi arbeidet videre med UFS116 og UFS119 og blant annet hatt disse ute på høring hos sentrale AV-leverandører. Vi arbeider også med å få etablert en felles rammeavtale for sektoren på AV-utstyr. På grunn av konkurranseregler i forbindelse med dette anbudet, er vi avskåret fra å ta inn leverandører til å presentere aktuelle tema.

Som annonsert i februar utgaven av Gigacampus Nyhetsbrev, er vår ambisjon er å dekke områdene videokonferanse, desktopkonferanse, video i forelesninger (streaming, lecture on demand) og IP TV.

Vi har oppdaget at annonseringen i februar har hatt et meget begrenset nedslagsfelt, så om du har forslag til ting du vil ha inn på agendaen, så er vi åpne for å gi mulighet til dette. Vi har likevel valgt å sette opp en agenda som du finner nedenfor.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsgruppen gc-av og andre med interesse for/virke innen fagområdet.

Minner om etablert epostliste, gc-av@uninett.no

Agenda

For å få til en god koordinering og gode løsninger er det viktig at vi klarer å holde hverandre oppdatert på hva vi holder på med. Vi ønsker derfor at alle institusjoner som deltar på samlingen bidrar med informasjon om problemstillinger man jobber med og utfordringer man møter. Forbered dere derfor på å si litt om:

 • Bruk av videokonferanser og typiske problemer
 • Hvordan gjør dere styring og oppsett av konferanser ( Management)
 • Trenger vi en nasjonal MCU, evt. ISDN Gateway
 • Hva skjer innen Samarbeidsverktøy og Desktop Videokonferanse
 • Fjernundervisning
  • Opptak og avspilling/formidling forelesninger
  • Systemer brukt til dette
  • Content Management System
 • Er IPTV eller andre tv løsninger i bruk ved din institusjon (til Torsdag)

Onsdag 29. april

 0930 Oppvarming og kaffe

 1000 Velkommen, Gunnar Bøe, UNINETT

 1010 Siden sist...
   - eCampus Norge, Olaf Schjelderup, UNINETT 20 min
    Nytt initiativ fra UNINETT overfor Kunnskapsdepartementet med impliksjoner for Multimedia -og AV arbeidet.
   - Status og innhold i AV-rammeavtale, Gunnar Bøe, UNINETT 45 min
   - UFS oppdatering, hva er endra ?

 1115 Statusrunde i UH-land (se over for moment), Alle bidrar

 1200 Lunsj

 1245 Statusrunde fortsetter

 1345 Lecture on Demand, Stian Hübener, HiO

 1415 Pause 

 1445 Nettundervisning med MEETCON, 
   erfaringer og bruk av videokonferanse i undervisning og veiledning.
   Hans-Olav Oldrup Johnsen, HiT

 1545 Evt

 1600 Slutt for dagen

 1730 Middag på byen

Vi spiser på Peppes i Kjøpmannsgata 25

Torsdag 30. april

0900 Produksjon av forelesninger vha. Videokonferanse og Streaming, 
   Helge Stensrud og Trond Bakaas, HiHm

1000 UNINETT TV presentasjon, Olav Kvittem og Lars Fuglevaag, UNINETT

1030 Pause

1045 Kommersiell TV-presentasjon med Workzone, Helge Gallefoss, Workzone

1145 Lunsj

1230 Microsoft Office Communication Server, Inmeta

1345 Oppsummering

1400 Slutt

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Gunnar Bøe UNINETT
3 Olav Kvittem UNINETT
Knut Jakobsen HiFm
Kenneth Isaksen UMB
Thorleif Hallén NTNU
4 Per O. Bruvold UiB
5 Frank Børø NTNU
6 Geir O. Jensen UNINETT
7 Navid Sami KHiO
8 Frode Gether-Rønning AHO
9 Stian Hübener HiO
10 Vidar Bekken HSF
11 Jon Fagertun UiT
12 Trond Indergaard HiST
13 Carl Morten Karterud HiHm
14 Lars Sellie HiST
15 Trond Bakaas HiHm
16 Per-Frank Hansen UiT
17 Odd Arild Urtveit UiB
18 Grete Hov HiNT
19 Anders Nordby HiT
Odd Arne Hauge HiMolde
Geir Johnny Huse HiMolde
20 Andreas Bergstrøm HiOf
21 Rune H. Risdal UiA
22 Helge Stensrud HiHm
23 Hans-Olav Oldrup Johnsen HiT
:
tot 23 . .

Presentasjoner

 
 
gigacampus/samling/av_apr_2009.txt · Last modified: 2010/03/26 18:08 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups