gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:av_apr_2009 [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:samling:av_apr_2009 [2010/03/26 18:08] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 152: Line 152:
   * eCampus Norge   * eCampus Norge
      * [[ http://forskningsnett.uninett.no/publikasjoner/ | eCampus programutkast]]      * [[ http://forskningsnett.uninett.no/publikasjoner/ | eCampus programutkast]]
- +  * {{:gigacampus:samling:lecture_on_demand_hio_2009-04-29.ppt| HiO Lecture on Demand}}}} 
 +  * {{:gigacampus:samling:ip-tv-gc-mm-2009-04-29.pdf| IP TV}}
    
 
 
gigacampus/samling/av_apr_2009.txt · Last modified: 2010/03/26 18:08 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups