gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:av_mars_08_notes [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== "Rånotater" fra arbeidsmøte 8/3 2008 ======
 +
 +<code>
 +* eks fra Førde: alt gikk bra frem til de så lysarmatur som var nedsenket
 +  og hindret "videokanontrasse"
 +* eks fra AHO: netting nedsenket i taket, kan ikke feste noe...
 +
 +* Engasjere arkitektene. Vinkling må være mer enn estestikk også 
 +  funksjon.
 +
 +* Kan man godt 3-d-modellere nye rom i programvare?
 +
 +* Viktig å få arkitektene inn i tidlig fase. Få de til å forstå 
 +  AV-behov. Jfr unngå fallgruve alla Førde.
 +
 +* Det er to behov: nybygg og ombygging/oppussing av eksisterende rom
 +
 +* hjelper ikke å ha gode UFS/anbefalinger hvis ikke ledelsen kjører
 +  de frem. De kan også bli tilsidesatt i byggeprosjektet.
 +
 +* UFS er et tilbud fra Uninett, må brukes av institusjonene.
 +
 +* Statsbygg: Vel ivrig ti å klassifisere AV som brukerutstyr.
 +
 +* Viktig å komme inn før forprosjektstadie i byggeprosessen.
 +
 +* "Formel" for auditorie - hva er den? Det er noen forhold mellom
 +  langde og bredde som bør følges...
 +
 +* Hvis man får utdelt et rom som ikke er ideelt i eksisterende
 +  bygningsmasse, ikke "kast bort" en million, men bygg "light-løsning" 
 +
 +* om organisering av AV: ofte under IT, for større institusjoner
 +  er AV egen enhet, feks. NTNU og HiO.
 +
 +* målgruppen for UFS er rådgivende ingeniører og de "AV-ansvarlige".
 +* levende dokument, evolusjon, versjon 1, versjon 2 osv.
 +* eksempler må med i dokumentet
 +* ikke for sterkt teknisk fokus, brukernes behov er sentralt
 +* mange blir redde når de ser et panel med mer enn fem knapper,
 +  gjør det enkelt. Evt skjul avanserte muligheter godt, slik at
 +  ikke "vanlige" brukere roter seg bort i dette.
 +* litt opplæring kan være lurt, en halvtime, ikke alltid mulig
 +  å få til med eksterne forelesere m.m.
 +* faglærer skal ikke tenke teknologi, det bør være "superbrukere"
 +  rundt som kan trå til på strak arm og fikse ting.
 +* tyverisikring - rfid og alarm? skal det med i dok?
 +  * alarm til securitas og alarm i rommet fungerer på ntnu
 +  * hio sliter, alarm og fysisk sikring duger ikke alltid
 +
 +* urealistisk å lage en "A4-beskrivelse" - sånn skal rommet være. 
 +  Det vil være for fastlåst, man må kunne tilpasse lokalt.
 +
 +* forslag til inndeling av flere UFS-dokument etter bruken av rommet;
 +  * auditorium / klasserom
 +  * større møterom
 +  * grupperom og mindre møterom
 +  -> skissere enkel/avansert løsning pr romtype
 +
 +* referanseprosjekt bør med
 +
 +* ta sammendrag først, høydepunkter i dokumentet
 +* spesialkrav, støtte for hørselshemmende m.m.
 +* sjekkliste for hvert rom som klargjør alle variablene
 +
 +* levetidsaspektet til rommet, rommet har lengre levetid 
 +  enn den bruk det i utgangspunktet prosjekteres for. viktig!
 +
 +* kanskje man bør ha referanse-gruppe til dette dokument?
 +  brukerne! Vi vet en del på vegne av dem, men ikke alt?
 +  * primærtm men ikke bare foreleserne, også studenter
 +
 +* regulere høyde på talestol, ledninger ikke i veien.
 +  lærerne er mest opptatt av funksjonell bruk.
 +
 +* fleksibilitet er viktig - plutselig skal en lærer ha inn
 +  en sykeseng - alt skal vekk...
 +
 +* videkonferanse/opptak stiller mye sterkere krav til belysning
 +
 +kap 2
 +* vasken blir ofte plassert i veien - "banale ting" blir feil
 +* krav til styring av belysning...
 +* ta hensyn til særlige krav til funksjonshemmende, svaksynte etc
 +* et godt lydanlegg kan ikke kompensere for dårlig 
 +  akustikk. God akustikk er grunnleggende viktig og kan også gi
 +  besparelser på lydanlgget.
 +  * hjelpemiddelsentralen stiller krav her
 +* trekkrør er siste utvei, romslige føringsveier. Statsbygg dimensjonerer
 +  ofte for trangt. AV-kabler krever plass.
 +* gulvbrønn er i praksis den beste løsning, har noen ulemper med
 +  boning av gulv m.m., men beste fremføring til talerstol.
 +  * store nok brønner, og nok brønner, heller en for mye enn en for lite.
 +
 +* smartsympodium fungerer meget bra sier hio, samme sier hihm
 +  http://www2.smarttech.com/st/en-US/Products/Interactive+Pen+Displays/
 +
 +kap 3
 +* må kateter stå i midten? nei, kanskje best å trekke på siden og
 +  tone ned. Ofte mye stash inn mot kateter
 +  * valgfrihet viktigst
 +
 +* man kan redusere boksfaktoren i dag, dvdspiller inn i PC, styring
 +  inn i webgrensesnitt fra PC. Bare PC. Enklere installasjon.
 +
 +* dokumentkamera - verktøy som brukes mye i Hedmark. Det krever areal
 +  på kateter. 
 +  * bruker det i stedet for tavle, brukes til alt mulig, f.eks.
 +    kalkulatoropplæring, vise gjenstander, skrive foiler on the fly,
 +    evt med noe innhold laget på forhånd.
 +
 +* cat5 frem til prosjektør. 
 +  * faktisk 2xcat5, en til nettverk og vanlig komm.rom og en til
 +    utstyrsrack i auditorie (kan ikke gå via kommrom pga for langt)
 +    * fiber et alternativ, men svindyrt...
 +
 +* hisf: et standard rack til alle auditorim og møterom med en stasjonær
 +  pc, lydanlegg m.m. Utfordring med skjerm til foreleser, plass til
 +  laptop.
 +
 +* ntnu: gjør brukerutstyr veldig tilgjengelig, gjem bort alt annet.
 +
 +* hio: hvor stort kateter er og hvor fleksibelt i forhold til 
 +  høydejutering.
 +
 +* hio: for små rom, vgakabel tilgjengelig, enkelt styrepanel, trykk
 +  på laptop-knapp.
 +
 +* kateter bør være underleveranse til AV-leveransen
 +
 +* terminering av kabler i brønn - hva slags grensesnitt.
 +  hihm trekker kabler rett frem gjennom brønn til utstyret.
 +
 +* en mulighet å legge kabler over gulv i noen tilfeller, det
 +  gir fleksibilitet og man kan skjerme kabler
 +
 +* ikke multikontakt, går dårlig. 3 TP-kabler.
 +
 +* hihm: hvis behov for to fjernkontroller => bruk styring!
 +  andre: aldri fjernkontroll - enkel og lik styring overalt
 +
 +* uib har enkelt styringspanel, extron kontrollpanel
 +* uib har spesifisert løsning for ulike romstørrelser,
 +  -> uib bør med i arbeidsgruppe
 +
 +* video scaler - ferskt, koster omlag 10000. 
 +  les mer på: http://en.wikipedia.org/wiki/Video_scaler
 +
 +* AHO ser på løsning for å overta skjermen til studentene i PC-sal,
 +  løsning fra HP. Frode sender lenke.
 +
 +* små rom: widescreen prosjektør
 +  * skriveplass på siden av lerretet, det kan bli praktisk problem
 +
 +* dimensjonering av tavle i forhold til romstørrelse
 +
 +* tavle på begge sider for klasserom
 +
 +* hihm: eksempel der tavle er tatt bort - bare sympodium og
 +  dokumentkamera.
 +
 +* ntnu: tavle nødvendig
 +
 +* ntnu bruker crestron til styring i realfagbygg
 +
 +
 +kap 5 lyd
 +---------
 +* dimensjoneringsprinsipper
 +* ekkokanseling for videokonferanse
 +* god dempning/akustikk i rom viktig
 +* hiof: ikke mikrofon på forelser, men flere faste mikrofoner
 +  i rom og han kan bevege seg fritt.
 +* mange fallgruver, viktig med fleksibilitet i forhold til
 +  tilkobling av eksternt utstyr
 +
 +* auditorium har flere funksjoner: kunsterisk/forestilling / kino
 +  * hvor viktig er kino: ganske vanlig
 +    * veldig relevant ved hiof
 +
 +* krav til kabler 
 +
 +kap 6 bilde
 +-----------
 +* automatiske scalere
 +* når blir prosjektører ut??? 50" akseptabelt prismessig i dag, større
 +  rom så prosjektør. mange gode grunner til å bruke skjerm...
 +
 +* hisf: vga extender og TP-kabel ut.
 +* dvi eller vga? dvi har avstandsbegrensning, 5 meter. 
 +
 +kap 7 styring
 +-------------
 +* hihm: hvis det er behov for to fjernstyrere -> da styring
 +* hials: få bort fjernkontroll. samme styring på alle rom
 +* hio: styring JA: enklere for brukere. kan koble dem til nettet.
 +       hvis flere 2-3 er brukere -> styring
 +* hiof: styring sentraliserer adm, kan skru av forsterkere og alt
 +  annet om natta etc.
 +* hisf: bevegelsesdeteksjon, tar ned AV-utstyret
 +* brannforskrifter - lyd skal av
 +* proft opptak => solavblending. type belysning spiller inn
 +* kontrast er mindre viktig på en presentasjon, men viktig på film.
 +
 +* knapp-panel bør brukes hvis man kan. Enklere for brukerne og billigere.
 +  Store auditorium trenger man touch, behovet dukker opp når man må
 +  bytte funksjonsbildet.
 +* hihm: touch kan bygges mer idiotsikkert, med sperreløsninger
 +* hials: teller som teller ned slik at bruker forstår at han må vente
 +* man bør ha kildekoden til styringsprogrammet
 +* hiof: touchpaneler er fremmed for brukere
 +* hihm programmerer touchpaneler selv
 +  * verktøy er gratis. krever kurs.
 +
 +kap 8 videokonf
 +---------------
 +* to kategorier: møte og fjernundervisning
 +* hihm: videokonfauditorie - bør se ut som et annet auditorie
 +  * lærer ser bilde av fjern sal ved kamera som tar opp han
 +* hvis ikke foreleser kan kjøre regien, så er det ikke lønnsomt
 +
 +* hiof: hd-kvalitet gir nye muligheter, foreleser trenger ikke å
 +  tenke på at det er videokonf. motenden kan se stillbilde av
 +  tavla i god kvalitet
 +
 +* er hd for tidlig i en anbefaling nå?
 +* salmikrofon er vanskelig. foreleser bør uansett gjenta spm fra
 +  spørsmålsstiller.
 +</code>
  
 
 
gigacampus/samling/av_mars_08_notes.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups