gigacampus » start page » samling

Arbeidsmøte - AV

Emne Arbeidsmøte - AV
Sted Sirkus+, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 12. mars kl 10 - 16
Påmeldingsfrist Fredag 29. februar 2008

Bakgrunn

Flere i sektoren har etterlyst en koordinering i forbindelse med AV-utstyr for møterom og undervisningsrom. GigaCampus tar initiativ til et slikt koordinert arbeid og oppfordrer ressurspersoner i sektoren til å bidra i en ny arbeidsgruppe.

Dette møtet blir oppstartsmøte for gruppen. Bård Støfringsdal fra COWI vil drive prosessen og utarbeider et dokument som blir utgangspunkt for møte. Et skjelett av dette dokument ble presentert på fysisk infrastruktur arbeidsgruppemøte 5/2.

En ny epostliste er dannet, gc-av@uninett.no, og ytterligere informasjon/diskusjon foregår på denne lista. Nevnte dokument blir også sirkulert på denne lista.

GigaCampus ønsker også å få etablert en felles rammeavtale for sektoren på AV-utstyr. Dette arbeidet vil starte i etterkant av det grunnleggende arbeidet i arbeidsgruppa.

GigaCampus har også beslektet aktivitet på multimediaområdet, der aksjoner og konklusjoner fra workshop av 3. desember tas videre.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsgruppen gc-av og andre med interesse for/virke innen fagområdet.

UFS 116

 • Utgangspunktet for diskusjon i møtet: UFS116 (disposisjon av 11/3-08, nyere tekst sirkutelert på epostlista)

Agenda

 1000 Velkommen, runde rundt bordet, Vidar Faltinsen, UNINETT

 1010 GigaCampus multimediaaktivitet, Olav Kvittem, UNINETT
   - Felles løsninger for sektoren
    - Videokonferanse
    - IP TV
    - Innholdsadministrasjon

 1030 Mål og forventning med AV-aktiviteten / prosessen, Roald Torbergsen, UNINETT
   - UFS (anbefaling til løsning for Statsbygg/RiE)
   - Teknologi
   - Foreleser skal kjenne seg igjen
   - Forespørsel / rammeavtale
   - Tidplan og resultater

 1100 Gjennomgang/diskusjon funksjonsbeskrivelsen: UFS 115, Bård Støfringsdal, COWI
   Materiale er sirkulert på epost, stikkord:
   - Romtyper (auditorium, større og mindre møterom)
   - Bygningstekniske krav	
   - Planløsning og møblering	
   - Overordnet systembeskrivelse
   - Lyd	
   -	Bilde	
   -	Styring	
   - Fjernundervisning og videokonferanser	
   -	Integrasjon og grensesnitt	
   - Driftsstøttesystem og overføring av lyd og bilde 
   - Faser i forhold til implementering av AV-anlegg

 1200 Lunsj

 1245 Forts gjennomgang/diskusjon funksjonsbeskrivelse, Bård Støfringsdal, COWI

 1400 Pause

 1415 Forts gjennomgang/diskusjon funksjonsbeskrivelse, Bård Støfringsdal, COWI

 1500 Organisering videre arbeid (Arbeidsform/arbeidsgrupper), Roald Torbergsen, UNINETT

 1530 Oppsummering, Roald Torbergsen, UNINETT 

 1600 Slutt for dagen

Presentasjoner

Referat

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Roald Torbergsen UNINETT
3 Olav Kvittem UNINETT
4 Øyvind Pedersen UNINETT
5 Bård Støfringsdal COWI
6 Odd Erik Loftesnes Høgskulen i Sogn og Fjordane
7 Trond Bakaas Høgskolen i Hedmark
8 Carl Morten Karterud Høgskolen i Hedmark
9 Reza Shaddel Høgskolen i Oslo
10 Laris Bitanga Høgskolen i Oslo
11 Stian Hubener Høgskolen i Oslo
12 Frank Børø NTNU
13 Knut Carlsen NTNU
14 Rune Risdal Universitetet i Agder
15 Bjørn Lindemann Universitetet i Agder
16 Knut A Fjørtoft Høgskolen i Ålesund
17 Audun Vaaler Høgskolen i Østfold
18 Andreas Bergstrøm Høgskolen i Østfold
19 Frode Gether-Rønning AHO
20 Lars Sellie Høgskolen i Sør-Trøndelag
 
 
gigacampus/samling/av_mars_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups