gigacampus » start page » samling

AV-samling November 2009

Emne AV-samling
Sted Kirsebæret, Teknobyen nybygg, Trondheim
Tidspunkt Tirsdag 10. november kl 1000 - 1600 og Onsdag 11. november kl 0900 - 1530
Påmeldingsfrist Fredag 30. oktober 2009

Adressen er Professor Brochs gt 2. Møterommet/auditoriet heter Kirsebæret og ligger i 1. etg. Bygget ligger ved siden av UNINETT sine lokaler, helt ute ved hovedveien.

For de som trenger overnatting

Bakgrunn

UNINETT har på vegne av sine medlemmer hatt en offentlig anskaffelse for å få en rammeavtale for AV-utstyr. Siden det er første gang vi får en avtale som dekker AV-området ønsker vi å presentere avtale og valgte leverandører.

Første dag blir orientering om avtale med vår evaluering og vurdering av leverandører og produkt, veiledning i forhold til minikonkurranse og informasjon om ehandel. Andre dagen er satt av til leverandør-presentasjoner.

Målet er å dekke informasjonsbehov både for innkjøpere og AV-tekniske folk som er involvert i innkjøp.

Agenda Tirsdag 10. november i Kirsebæret

1000 Velkommen, Informasjon om samling og presentasjon av arbeidsgruppe Gunnar Bøe
1015 Bakgrunn for avtalen, evaluering og valg av leverandører Bård Støfringsdal, COWI og Gunnar Bøe
1130 Service, oppfølging leverandører Gunnar Bøe
1200 Lunch
1300 E-handel via bestillingssystem (Proceedo) Alice Sporstøl og Bjørn-Are Lyngstad, UNINETT
1345 Veileder for minikonkurranse Hege Vanebo, Gunnar Bøe, UNINETT
1430 Pause
1445 Innspill til ny UFS 120 Driftstøttesystem og overføring av lyd og bilde Bård Støfringsdal
1530 eCampus, relevans og konsekvens for AV og multimedia? Ingrid Melve, UNINETT
1600 Slutt

Agenda Onsdag 11. november i Kirsebæret

Leverandør presentasjon
0900 YIT
1000 Pause
1030 AV Design
1130 Lunch
1230 FotoPhono
1330 Pause
1400 UMOE IKT
1500 Oppsummering avslutning Gunnar Bøe
1530 Slutt

Presentasjoner

Middag tirsdag 10. november kl 1700

Vi inviterer også til middag på Graffi Grill & Bar i Thomas Angells gt 12. Det blir servert “grillfest”!

Påmeldte

 
 
gigacampus/samling/av_nov_2009.txt · Last modified: 2010/03/26 19:55 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups