gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:av_nov_2009 [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:samling:av_nov_2009 [2010/03/26 19:55] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 49: Line 49:
   * {{:gigacampus:samling:2009-11-10_av_samling_arb_avtale_pa2.pdf| Arbeid innkjøpsavtale}}, Gunnar Bøe   * {{:gigacampus:samling:2009-11-10_av_samling_arb_avtale_pa2.pdf| Arbeid innkjøpsavtale}}, Gunnar Bøe
   * Evaluering   * Evaluering
-  * Ehandel+  * {{:gigacampus:samling:innforing_e-handel_2009-11-10.ppt|Innføring eHandel}}, Alice Sporstøl
   * {{:gigacampus:samling:minikonkurranse_presentasjon-uninett.ppt| Minikonkurranser}}, Hege Vanebo   * {{:gigacampus:samling:minikonkurranse_presentasjon-uninett.ppt| Minikonkurranser}}, Hege Vanebo
   * {{:gigacampus:samling:veileder_minikonkurranse.doc|Veileder minikonkurranse}}, Gunnar Bøe   * {{:gigacampus:samling:veileder_minikonkurranse.doc|Veileder minikonkurranse}}, Gunnar Bøe
   * {{:gigacampus:samling:ufs_120-uninett_101109.pdf|UFS 120 Driftsstøttesystem og overføring av lyd og bilde}}, Bård Støfringsdal   * {{:gigacampus:samling:ufs_120-uninett_101109.pdf|UFS 120 Driftsstøttesystem og overføring av lyd og bilde}}, Bård Støfringsdal
-  * Flere kommer her .....+
  
  
 
 
gigacampus/samling/av_nov_2009.txt · Last modified: 2010/03/26 19:55 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups