gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:av_okt_08_notes [2008/11/01 09:38]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:av_okt_08_notes [2010/02/08 14:27] (current)
Line 3: Line 3:
 ===== Dag 1 ===== ===== Dag 1 =====
  
-==== AV og Statsbgg ====+==== AV og Statsbygg ====
  
 <code> <code>
Line 268: Line 268:
  
 <code> <code>
-Når UFS innen AV er ferdig har vi totalt sett mange UFS innen +Når UFS innen AV er ferdig har vi totalt sett mange UFS innen 
-byggområdet. Vi bør lage:+  byggområdet. Vi bør lage:
  
-et overordnet dokument som følger statsbyggs fag med referanse til +  - et overordnet dokument som følger statsbyggs fag med referanse til 
-  aktuelle UFS nr,kapittel nr +    aktuelle UFS nr,kapittel nr 
-  * Fokusere på SKAL ting - ting som MÅ på plass+    - Fokusere på SKAL ting - ting som MÅ på plass
  
 * Svært vitkig med tilbakemelding på UFS116 og 119! * Svært vitkig med tilbakemelding på UFS116 og 119!
 
 
gigacampus/samling/av_okt_08_notes.1225528719.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups