gigacampus » start page » samling

AV-samling #2

Emne AV-samling
Sted Maxis, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Mandag 27. oktober kl 11 - tirsdag 28. oktober kl 16
Påmeldingsfrist Fredag 17. oktober 2008

Bakgrunn

Flere i sektoren har etterlyst en koordinering i forbindelse med AV-utstyr for møterom og undervisningsrom. GigaCampus tar initiativ til et slikt koordinert arbeid. Vi hadde et oppstartsmøte i mars og inviterer nå til en oppfølger. Det har i mellomtiden vært jobbet mye med anbefalinger, nedfelt i to dokumenter (UFS116 og UFS119). Disse behandles på møtet.

Minner om etablert epostliste, gc-av@uninett.no og wikisiden for aktiviteten. Nevnte dokumenter sirkuleres på denne lista.

GigaCampus ønsker også å få etablert en felles rammeavtale for sektoren på AV-utstyr, noe som også blir tema på samlingen.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsgruppen gc-av og andre med interesse for/virke innen fagområdet.

Befaring på Øya helsehus

Vi planlegger en omvisning på Øya helsehus på mandagen. Bygget ble tatt i bruk i høst, og huser bl.a. HiST avdeling for sykepleie og NTNU institutt for sammfunnsmedisin. Bygget har nye og spennende AV-løsninger, spesielt med tanke på fjernundervisning og driftsstøtte/assistert avvikling. Ulike videokonferanseløsninger, streaming, elektroniske tavler og fjernstøtte vil bl.a. bli demonstrert.

Agenda

Mandag 27. oktober

 1030 Oppvarming og kaffe
 1100 Velkommen, Vidar Faltinsen, UNINETT
 1120 Overordnet om hensikten med AV-anbefalingene, Roald Torbergsen, UNINETT
   - Plan for UFSer, hvor er vi, hvor skal vi (innkjøpsavtale, Statsbygg), m.m.
 1200 Lunsj
 1245 Åpen, høykvalitets videokonferanse for auditorier, Andreas Bergstrøm, HiOf
 1330 AV-erfaringer fra UiB, Wenche Vårdal, UiB 
 1440 Presentasjon av AV-løsningene på Øya Helsehus, Bård Støfringsdal, COWI
 1430 Befaring/omvisning - vi vandrer noen hundre meter til Øya Helsehus
   - Auditorier og seminarrom
   - Videokonferanserom
   - Grupperom
   - Løsninger for fjernstøtte og distribusjon av lyd og bilde
 1800 Slutt for dagen
 1900 Middag på byen

Tirsdag 28. oktober

0900 Gjennomgang av UFS 116: Funksjonsbeskrivelse AV-utstyr i
   undervisnings- og møterom.

   Særlige diskusjonspunkter:
   - Nivå på styreanlegg
   - Bildeformat-avklaring: bredformat vs 4:3
   - Diskusjon: signalformat på bilde

1200 Lunsj

1300 UFS 119: Teknisk og funksjonelle systemkrav for AV-utstyr

1430 Prosess felles innkjøpsavtale for sektoren, Lars Skogan, UNINETT
   - Evalueringskriterier
   - Tidsplan
   - Deltagelse fra sektoren i prosessen

1530 Oppsummering

1600 Slutt

Presentasjoner

Referat

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Roald Torbergsen UNINETT
3 Gunnar Bøe UNINETT
4 Bård Støfringsdal COWI
5 Thorleif Hallen NTNU
6 Frank Børø NTNU
7 Knut Fjørtoft Høgskolen i Ålesund
8 Odd Erik Loftesnes Høgskulen i Sogn og Fjordane
9 Vidar Bekken Høgskulen i Sogn og Fjordane
10 Andreas Bergstrøm Høgskolen i Østfold
11 Bente Halvorsen Høgskolen i Østfold
12 Lars Sellie Høgskolen i Sør-Trøndelag
13 Trond Indergaard Høgskolen i Sør-Trøndelag
14 Trond Akerbæk Høgskolen i Østfold
15 Geir Jonny Huse Høgskolen i Molde
16 Odd Arne Hauge Høgskolen i Molde
17 Stian Hübener Høgskolen i Oslo
18 Jon Fagertun Universitetet i Tromsø
19 Rune H Risdal Universitetet i Agder
20 Carl Morten Karterud Høgskolen i Hedmark
21 Brigt Birkeland Høgskolen i Hedmark
22 Jonny Huse Høgskolen Stord/Haugesund
23 Frank Robert Turi Samisk høgskole
24 Aslak Mikal Mienna Samisk høgskole
25 Per Henriksen Høgskolen i Vestfold
26 Rolf H Johansen Høgskolen i Vestfold
27 Kenneth Isaksen Universitetet for Miljø- og biovitenskap
28 Morten Petterson Universitetet for Miljø- og biovitenskap
29 Thomas Larsen Rambøll Norge AS
30 Olaf Schjelderup UNINETT
31 Bente T. Hellan Universitetet i Bergen
32 Wenche Vårdal Universitetet i Bergen
33 Geir O Jensen UNINETT
34 Olav Kvittem UNINETT
35 Inger Eline Eira Buljo Sametinget
36 Frode Gether-Rønning Arkitekt og designhøgskolen
 
 
gigacampus/samling/av_okt_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups