gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:av_okt_2008 [2008/11/03 15:01]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:av_okt_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
 
 
gigacampus/samling/av_okt_2008.1225720870.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups