gigacampus » start page » samling

Avaya samling

Emne Avaya-samling
Sted Kirsebæret, Teknobyen nybygg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 9-10. februar 2010

Teknobyen nybygg er nytt nabobygg til UNINETTs lokaler i Trondheim. Kirsebæret auditorium ligger i første etasjen av nybygget. Umulig å unngå.

Deltagere

Agenda

Dagsorden:

9. februar - Avaya-dag
----------------------
1000 Velkommen,
    -Status Telefoni i UH-sektoren
    -UC- behov for samhandlingsverktøy
    -Krav til løsning 
    -I skyen eller lokalt?

1045 Avayas Status og planer
      -versjon 7
      -management
      -Aura, Avayas UC-løsning
      
1200-1300 Lunsj

1300 Status og planer ved institusjonene
      -Lisenser
      -Oppgraderingsstatus
      -samhandlingsverktøy (Kalender, katalog, epost ++
      -videokonferanse (SIP eller ISDN), MCU

1400 Hva gjør vi med Trio?

1500 Oppgradering til 7.5 ?
      -Hvorfor
      -Tidplan og kostnader for utrulling

1600 Sammenslåing av UMOE og Atea
     -Konsekvenser for UH-sektoren
     -Kontakter og ansvar

 1640 Slutt for dagen


10.  februar -UC- dag:
-------------------------
0900 Prosjekt Samordnet kommunikasjon ved HiNT.
     -Innføring av Lync og utfasing av hussentral
     - teknisk oversikt
     - Planer, utfordringer og ønsker

1000 Felles BGC for sektoren mot TDC
     "UNINETT Sanntid" Om den nasjonale SIP infrastrukturen,
     -Løsning,
     -Organisering og drift
     -Kostnader
     -SLA

 1030 Integrasjon mot hussentraler Avaya, Alcatel, Astra og Lync.
      Sentral løsning (SIP-trunk) eller lokal løsning (UT og
media-gw)?
      Løsning, Tjenester, Organisering og drift
     -SLA

1100 Felles MCU -for sektoren
      -Løsning og tilgang, kostnader
      (www.conference.Uninett.no)

 1120 Trenger vi WEB-møter når vi har LYNC?

 1130 Felles katalog for sektoren
       Utstyr/tjenester og personer.
       For samarbeid og federering
       (Kun 11 institusjoner registrert i
       WWW.katalog.uninett.no!)


1200 Lunsj

1300 Runde rundt bordet - planer fra institusjonene i forhold til
      telefoni og sanntidskommunikasjon.       
      -Sentrale aksjoner

1330 Trafikkavtalene, status Fast og mobil-trafikk
      Minikonkuranse eller full forespørsel for mobiltrafikk?

1350 Status vedlikeholdsforespørsel
      -Tidplan og innhold
 
1410 Oppsumering
      -Reservedelslager Uninett
      -Ny kontaktperson Uninett
      - videreføring Koordinering?

1500 Slutt

Dagsorden:

9. februar - Avaya-dag
----------------------
1000 Velkommen,
    -Status Telefoni i UH-sektoren
    -UC- behov for samhandlingsverktøy
    -Krav til løsning 
    -I skyen eller lokalt?

1045 Avayas Status og planer
      -versjon 7
      -management
      -Aura, Avayas UC-løsning
      
1200-1300 Lunsj

1300 Status og planer ved institusjonene
      -Lisenser
      -Oppgraderingsstatus
      -samhandlingsverktøy (Kalender, katalog, epost ++
      -videokonferanse (SIP eller ISDN), MCU

1400 Hva gjør vi med Trio?

1500 Oppgradering til 7.5 ?
      -Hvorfor
      -Tidplan og kostnader for utrulling

1600 Sammenslåing av UMOE og Atea
     -Konsekvenser for UH-sektoren
     -Kontakter og ansvar

 1640 Slutt for dagen


10.  februar -UC- dag:
-------------------------
0900 Prosjekt Samordnet kommunikasjon ved HiNT.
     -Innføring av Lync og utfasing av hussentral
     - teknisk oversikt
     - Planer, utfordringer og ønsker

1000 Felles BGC for sektoren mot TDC
     "UNINETT Sanntid" Om den nasjonale SIP infrastrukturen,
     -Løsning,
     -Organisering og drift
     -Kostnader
     -SLA

 1030 Integrasjon mot hussentraler Avaya, Alcatel, Astra og Lync.
      Sentral løsning (SIP-trunk) eller lokal løsning (UT og
media-gw)?
      Løsning, Tjenester, Organisering og drift
     -SLA

1100 Felles MCU -for sektoren
      -Løsning og tilgang, kostnader
      (www.conference.Uninett.no)

 1120 Trenger vi WEB-møter når vi har LYNC?

 1130 Felles katalog for sektoren
       Utstyr/tjenester og personer.
       For samarbeid og federering
       (Kun 11 institusjoner registrert i
       WWW.katalog.uninett.no!)


1200 Lunsj

1300 Runde rundt bordet - planer fra institusjonene i forhold til
      telefoni og sanntidskommunikasjon.       
      -Sentrale aksjoner

1330 Trafikkavtalene, status Fast og mobil-trafikk
      Minikonkuranse eller full forespørsel for mobiltrafikk?

1350 Status vedlikeholdsforespørsel
      -Tidplan og innhold
 
1410 Oppsumering
      -Reservedelslager Uninett
      -Ny kontaktperson Uninett
      - videreføring Koordinering?

1500 Slutt

Foredrag

Linker

 
 
gigacampus/samling/avaya_feb_2011.txt · Last modified: 2011/02/15 08:51 by torek@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups