gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:avaya_feb_2011 [2011/02/15 08:31]
torek@uninett.no
gigacampus:samling:avaya_feb_2011 [2011/02/15 08:51] (current)
torek@uninett.no
Line 2: Line 2:
  
  
-^Emne |Avaya |+^Emne |Avaya-samling |
 ^Sted |Kirsebæret, Teknobyen nybygg, Trondheim | ^Sted |Kirsebæret, Teknobyen nybygg, Trondheim |
 ^Tidspunkt |Onsdag 9-10. februar 2010 | ^Tidspunkt |Onsdag 9-10. februar 2010 |
 
 
gigacampus/samling/avaya_feb_2011.txt · Last modified: 2011/02/15 08:51 by torek@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups