gigacampus » start page » samling

Feiltolerante tjenester 7-8. februar 2007

Emne Fokus på feiltolerante tjenester
Sted Trondheim
Tidspunkt 7-8. februar

Agenda

Dag 1 - onsdag 7. februar

Visjonen: Alltid Tjenester - 24x7x365

   
 1000 Velkommen
   - Vidar Faltinsen, UNINETT 
 1030 Pålitelighet - hvorfor, hvordan, hvis ikke
   - Olaf Schjelderup, UNINETT 
 1100 Hvordan sikre produksjon av undervisnings- og forskningsmateriale 
   - Svenn A. Hanssen, Universitet i Tromsø
 1130 To-campus visjonen i sør
   - Bjørn Lindemann/Rune Kittelsen, Høgskolen i Agder

Robust fysisk infrastruktur og redundante nett

 1300 Robust fysisk infrastruktur ved St.Olavs Hospital
   - Knut Carlsen, NTNU / St.Olavs hospital
 1330 Neste generasjons campusnett 
    - Einar Lillebrygfjeld , UNINETT

Beste praksis - nettnære tjenester

 1430 DNS oppsett på campus - beste praksis 
   - Jarle Greipsland, NORID
 1500 Redundant DHCP - lar det seg gjøre?   
   - Erling Paulsen, Universitetet i Tromsø
 1600 Befaring av NTNUs server- og tungregneanlegg
   - Guide: Knut Carlsen, NTNU

Dag 2 - torsdag 8. februar

Feiltolerant serverpark - SAN og virtualisering

 0900 Disaster recovery og virtualisering 
   - Thor-Inge Næsset, Norges Handelshøyskole
 0930 Oracle infrastruktur og nye ntnu.no 
   - Samson Wurgessa og Erling Tesdal, NTNU 
 1000 Interface bonding, lastbalansering m.m. 
   - Ståle Askerød Johansen, Universitetet i Oslo 
 1030 Pause
 1100 IP SAN løsning i Telemark 
   - John G. Smedsrud, Høgskolen i Telemark 
 1130 Erfaringer med FC SAN mellom to studiesteder 
   - Arnt Richard Rørvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Med blikk på tjenestene

 1300 Feilscenarier rundt epost generelt, DIKE spesielt 
   - Magnus Strømdal, UNINETT
 1330 Trofastsystemene må alltid virke (presentasjon på flipover)
   - Armaz Mellati, UNINETT FAS 
 1345 Hvordan bør NTP-tjenesten i sektoren være? 
   - Jon Kåre Hellan, UNINETT 
 1410 Anycast - en kilde til redundant glede? 
   - Olav Kvittem, UNINETT 
 xxxx FEIDE alltid oppe (presentasjon utgikk pga tidspress)
   - Magnus Strømdal, UNINETT

Oppsummering - diskusjon

 1430 Oppsummeringer - essentielle utfordringene - videre arbeid 

Oppsummering

 • Diskuter og definer idealmål for oppetid pr tjeneste
  • klassifiser tjenestene
 • Diskuter rutiner, kriseplan, ROS
  • Merk, det er gjodt arbeid på dette i GC overvåkningsgruppa, se her.
 • Skriv anbefaling: redundant campusnett
 • Skriv anbefaling: anbefalt DNS-oppsett (evt inkl AD)
 • Arbeidsgruppe/workshop på feiltolerant DHCP. Så anbefaling.
 • UNINETT FoU bør jobbe videre med sine måleprosjekt
  • Måle kvaiteten av de ulike tjenestene

Presentasjoner

Deltagere

 
 
gigacampus/samling/feiltoleranse_mar_2007.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups