gigacampus » start page » samling

Samling for IT-ledere september 2005

Emne GigaCampus ideen presentert for IT-ledere
Sted Trondheim
Tidspunkt 7. september 2005

Presentasjoner

 
 
gigacampus/samling/for_itledere_sept_2007.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups