gigacampus » start page » samling

Fysisk infrastruktur fagdag

Emne Fysisk infrastruktur
Sted Kirsebæret, Teknobyen nybygg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 9. desember 2009 kl 1000 - 1600
Påmeldingsfrist Fredag 27. november 2009

Teknobyen nybygg er nytt nabobygg til UNINETTs lokaler i Trondheim. Kirsebæret auditorium ligger i første etasjen av nybygget. Umulig å unngå.

Bakgrunn

GigaCampus har lagt ned et omfattende arbeid i å utarbeide faglige anbefalinger (UFS) innen området fysisk infrastruktur. Anbefalingene setter standarden for sektorens IKT infrastruktur, UFS-dokumentene er benyttet som underlag i flere byggeprosjekter. Materialet er også benyttet utenfor UH-sektoren, bl.a. av forsvaret og i helsesektoren. Det vises også interese utenfor Norges grenser. UNINETT vil som en del av arbeidet i det Europeiske GEANT3-prosjektet oversette UFS-dokumentene til engelsk.

Arbeidsgruppen for fysisk infrastruktur har i høst arbeidet med å oppdatere UFS-dokumentene til versjon 3 (versjon 2 er datert 2/7-08). Versjon 3 er på høring i sektoren frem til 27/11-09 og vil bli sluttført og endelig godkjent etter dette.

Vi ønsker på denne samlingen å trekke frem en rekke sentrale problemstillinger og utfordringer som er behandlet i UFS-dokumentene, jfr agenda under.

I tillegg har vi i høst utarbeidet utkast til en ny anbefaling:

  • UFS121: Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT og AV-infrastruktur

Dokumentet gir en orientering om hvordan byggeprosjektet organiseres samt hvordan IKT-personell i UH-sektoren bør opptre for å ivareta egen institusjons behov. Vi ønsker innspill til dokumentet; i essens hvordan sikrer vi at vår fysiske infrastruktur blir godt nok ivaretatt i pågående og kommende byggeprosjekter.

Vi gjør oppmerksom på at UNINETT har en løpende dialog med Statsbygg om disse sakene. Vi vil orientere nærmere om dette på møtet.

Målgruppe

IKT-ledere og IKT-medarbeidere med ansvar for IKT infrastruktur

Agenda

Se under for mer detaljer om enkelte foredrag!

Tid Tittel Person Varighet
1000 Velkommen Vidar Faltinsen, UNINETT 15 minutt
1015 Brannsikring av IKT-rom Geir Jensen, COWI 30 minutt
1045 Kabling som tåler 10 Gbps - hva bør man velge? Kurt-Even Kristensen, COWI 30 minutt
1115 Pause
1130 Isvannsring og reservekraft på Gløshaugen? Tanker fra NTNU Knut Carlsen, NTNU 30 minutt
1200 Kjøling med uteluft - mye å spare! Øyvind Pedersen, UNINETT 30 minutt
1230 Lunch
1330 Befaring av UNINETTs frikjølingsanlegg 30 minutt
1400 Byggeprosjekter i sektoren - “lessons learned” Roald Torbergsen, UNINETT 30 minutt
1430 UFS121: Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg Stein Nygaard, COWI 30 minutt
1500 Diskusjon og innspill til UFS121 30 minutt
1530 Oppsummering, avrunding 30 minutt
1600 Slutt

Brannsikring av IKT-rom

Geir Jensen er fagleder brannsikkerhet ved COWI og har lang erfaring innen fagområdet. I presentasjonen vil Jensen gå igjennom ulike brannsikringsalternativer (med plusser og minuser) og skissere state-of-the-art i tre nivåer: Minimum, normal og høy sikkerhet mot skadekonsekvenser.

Geir Jensen vil videre beskrive hva som virker og hva som ikke virker av løsningene som er i bruk i dag. Han vil beskrive ulike egnede løsninger utfra behov og - siden det er nytt for de fleste - bruke noe tid på den ultimate løsningen…

Kjøling med uteluft - mye å spare

Derfor bør du velge uteluftbasert kjøling:

  • potensiale for å spare strøm
  • driftssikkerhet
  • ekte redundans (kompressorbasert kjøling er fremdeles avhengig av isvannsanlegget)
  • satse på energisparing og grønn IT

Se mer i artikkel i siste UNINETT - side 10.

UFS 121: Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AV-infrastruktur

Den røde tråden er: “Hvordan skal IKT-personell sikre seg innflytelse og medvirkning i byggeprosjekter”

  • Byggets samfunnsmessige rolle og krav til løsninger
  • Organisering av byggeprosjekter
  • I hvilke prosjektfaser må sektorens IKT-personell “sette inn støtet”
  • Hvor i en byggbeskrivelsen finner vi IKT-faget
  • Tips og triks

Foredrag

Påmelding

Merk: Påmeldingsfrist er tirsdag 1. desember.

For dere som ikke har FEIDE tilgang, så kan dere likevel få tilgang til påmelding ved å registrere en bruker her.

 
 
gigacampus/samling/fysisk_des_2009.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups