gigacampus » start page » samling

Arbeidsmøte #1: fysisk infrastruktur UFSer

Emne Arbeidsmøte #1 - fysisk infrastruktur UFSer,
Sted Maxis møterom, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Tirsdag 5. februar kl 1030 - 16
Påmeldingsfrist Fredag 25. januar 2008

Bakgrunn

Det ble våren 2006 utviklet fem fagspesifikasjoner innen området fysisk infrastruktur og de foreligger godkjent som versjon 1. Se høyre kolonne for utkast til versjon 2:

UFS Tittel Versjon 2
UFS102 Krav til strukturert spredenett UFS102 v2
UFS103 Krav til utforming av IKT-rom UFS103 v2
UFS104 Krav til branndeteksjon og brannslukking
UFS107 Krav til strømforsyning av IKT-rom
UFS108 Krav til ventilasjon og kjøling i IKT-rom UFS108 v2

Fagspesifikasjonene er i en rekke byggeprosjekter i sektoren, de utgjør i essens sektorens omforente krav på dette området.

Vi ser at en del aspekter i spesifikasjonene med fordel kan styrkes og har tatt initiativ til en oppgradering av dokumentene til en versjon 2. Vi vil distribuere pekere til oppdaterte forslag til arbeidsgruppen gc-fysisk senest en uke før møtet og ha dette som utgangspunkt for en gjennomgang og diskusjon.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsgruppen gc-fysisk og andre med interesse for/virke innen fagområdet.

Agenda

Tid Hva Hvem
1030 Velkommen Roald Torbergsen
1045 AV funksjonsbeskrivelse for auditorier og møterom Bård Støfringsdal
1115 UFS103 v2: Krav til utforming av IKT-rom Stein Nygaard
1200 Lunch
1245 UFS102 v2: Krav til strukturert spredenett Stein Nygaard
1345 UFS108 v2: Krav til ventilasjon og kjøling i IKT-rom Stein Nygaard
1430 Kaffepause
1445 UFS 107 v2: Krav til strømforsyning av IKT-rom Stein Nygaard
1545 UFS 104 v2: Krav til branndeteksjon og brannslukking Stein Nygaard
1600 Slutt

Merk: UFS104 har liten tid og kan potensielt falle helt ut ved tidspress.

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Roald Torbergsen UNINETT
3 Tore Kristiansen UNINETT
4 Knut Carlsen NTNU
5 Stein Nygård COWI
6 Jan Ellertsen UiB
7 Frode Storvik UNINETT
8 Olaf Schjelderup UNINETT
9 Kurt Larsen NTNU
10 Joachim Stavang Pedersen HiO
11 Anders Schjelderup Lyng HiO
12 Bjørn Lindemann UiA
13 Rune Kittelsen UiA
14 Per Markussen UiTø
 
 
gigacampus/samling/fysisk_feb_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups