gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:fysisk_feb_2008 [2008/10/03 12:02]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:samling:fysisk_feb_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 5: Line 5:
 ^Tidspunkt |Tirsdag 5. februar kl 1030 - 16| ^Tidspunkt |Tirsdag 5. februar kl 1030 - 16|
 ^Påmeldingsfrist |Fredag 25. januar 2008 | ^Påmeldingsfrist |Fredag 25. januar 2008 |
- 
-:!: **Merk**: Møtet kan med fordeles kombineres med [[samling:jording_feb_2008|kurs i strømforsyning og jording]] som går dagen etter. For de som trenger overnatting, vises til  {{samling:hotellavtaler_trondheim_2008.pdf|gjeldende hotellavtaler i Trondheim}}. 
- 
- 
  
  
 
 
gigacampus/samling/fysisk_feb_2008.1223028149.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups