gigacampus » start page » samling

Diskusjonsmøte - bygningsmessig infrastruktur 26. januar 2006

Emne Bygningsmessig infrastruktur
Sted Trondheim
Tidspunkt 26.januar 2006

Agenda

 • Presentasjon og diskusjon av anbefalinger for fysisk infrastruktur.
 • Presentasjon og diskusjon av malkonfigurasjon for svitsjer og rutere i campusnett
 • Møte dannet utgangspunkt for UFS102, UFS103, UFS104, UFS107 og UFS108

Presentasjoner

Referat

tre hovedutfordringer
1 øke oppetid 
 => reservestrøm
 => to veier inn i et bygg
2 korrekt temperatur
3 brann - vanskelig, redundans viktig

klassifisering
- samfunnskritisk infrastruktur
 - met.no + oslo + trd (tungregning)


teknisk avd sine systemer går over ip etterhvert
 - adgangskontroll
 - sd anlegg
 => nye krav til nettet. teknisk avd ser behovet for operativt 
nett :)

uit: helpdesk må ha strøm for kunne gi informasjon til brukerne

Utfordring: kommunikasjon IKT - teknisk avdeling - Statsbygg. 
- Statsbygg/teknisk ser ikke omfanget av behov IKT


---
 
* Strukturert kabling
 - avskrivning 15 år, evt 15 år fra standard foreligger

* Horisontal kabling
 - cat3 bør ut -> til cat6
 - 30% mer for cat6 enn cat5e (pris hele jobben)
 - hia: 60-70m på cat3 går for 100Mbps
 - cat7 er 2,5x dyrere enn cat6. 
 - uio: cat5e
 - ntnu: cat5e tilleggskabling, nybygg cat6
  - cat6: 110 blokker vanskelig å få tak i.
 - uio: går over til rj45 i telematikkrom, bort fra 110-blokker 
 - uis: går over til rj45, føringsbøyler som kommer med helt 
     ubrukelig.
 - hia: stigekabel: benytter cat5, ikke så mye dyrere
 - levetid cat5?

* Vertikal kabling
 - kobber til alarmanlegg, telefoni
 - SM mellom bygg
  - god pris, litt dyrere å terminere
 - SM ut til brukerkontakter også (pga gjennompatching, lambda m.m.)
 - Uib: legger hovedsaklig SM, men også MM noen steder
 - terminering
  - UiB: ST på MM, SC på SM
  - SM - anbefalt terminering for fremtiden:
   - SC ut i periferien.
   - FC/PC på fjernforbindelsen (evt SC oeralt)  
  - UiB: deksel med fjær, blå. 24 stk på 1U går. Fra AMP
 - ntnu: vil gå over til SM
 - MM 62,5 på 1510 nm kan gå 300m på 10 GIG - kortsiktig redning    
 - CWDM: 2800,- for 2 bølgelengder. 15000,- for 8 bølgelengder. Pr boks.
  - forbehold om priser, hovedpoeng: dette har blitt billig

* røyk + Branntetting
 - HiA har knipere (rør med ekspanderende maling) 
  - billigere løsning for branntetting
 - ntnu: steinull røyktetting mellom rom ved spredenett
 - den som gjør jobben skal branntette
 
* Patching / krysskobling
 - viktig: riktig lengde på patchekabler
 - viktig: dedikerte folk
  
* Egen fiber i byområde
 - UiB: kabling inn på kart. Får gravemelding. Betaler 20k pr år.
     Betalte 50k(?) for å få gjort jobben initielt.
     strømleverandør (BKK) sender ut gravemelding.
     - kan levere gravemelding til regionen
 - uit: uninett bør ikke lage noe eget. gravemeldinger er nyttig.
 - kandidater: Bravida Geometikk, Evt Trondheim everk / BKK etc.
  - Børge: Vet ikke om Br. geometikk kan gjøre gravemeldingstjeneste
 - NTNU: må få dokumentert alle strekk
 - pri 1. få den på et kart
  pri 2. gravemelding (Oslo, Bergen, Trd, Tromsø ++)


* Merking
 - konvensjon for merking: bygg-fordeler- kategori
 - stigende nr, må være stigende i telematikkrom. KRAV!
 - bestandig merking
 - merk ved hver branntetting
 - entydig merking
  - eks fra hia (ikke mål med felles standard naturligvis):
   <bygg><etasjefordeler><trase><kabelkabalitet><nr>
  - NS 50173
  - NS 50174-1, 50174-2 (jording, ikke se på 50310), 50174-3
 
  - hia: autocad fra Statsbygg: egne lag til punktnr
  - UiT: telemator, nav-modul henter data
  - UiO: teknisk avd har plantegningssystem, usit tegner inn stikk.
  - EDU-dok: generisk regler
  - merking gjennom alle bygg
  - hia: merking unikt per 50173 domener


* Varslingsrutiner ved feil
 - 8-12kkr fluke: net tool
 - fibermåler. odtr
 - frekvensanalysator
 - koffert vi kan sende rundt for dyrt utstyr


* Telematikkrom / kommrom
 - uib: datagulv: bedre kjøling
 - problem: støv / sementstøv
 - adskilte føringsveier
 - rack: 80 bredde, 60 dybde for nettel, 90 for servere
 - kom til på baksiden, minst 2meter dypt
 - ikke vannrør gjennom rommet
 - helst ikke dører på rack, men flerbrukerrom krever det kanskje

* Strøm
 - fordeler i datarom direkte mates fra hovedfordeler
  - minst 16 kvadrat, helst 25 kvadrat.
 - grovvern nede i hovedtavla, mellomvern underveis
 - hia: pluginbaserte løsninger for å utvide kurser i et skap under drift
 - forbruk server, typisk: 05-1 ampere, 40-50 ampere ved oppstart.
  - 16 amperes kurs duger til 6 PCer
 - vi skal ikke designe strømnett, men stille krav til strøm
 - enlinjeskjema et must
 - karakteristikk på sikring: A,B,C...
 - hia: merking: fargekode: uprioritert og prioritert

* UPS
 - kraft i serverrom
  - serverrom
  - telematikkrom
  - snmp, ikke proprietær

* Jording
 - rack skal jordes

* VVS
 - 500W per kvm er for lite. "rack / kvm" er bedre enhet enn kvm.
  5 kW per rack
 - hva skjer når kjøleanlegg svikter..

* Brann deteksjon
 - ntnu: slår av alt strøm ved branntilløp, for å hindre at vifter 
     trekker inn røyk
  - selvassurandør - ta av utstyr ved brann
  - vil kreve mer redundans i datanettet
   
* Brannslukking
 - tåke, ikke noe annet

* Fysisk sikring
 - trioving klick system, brukes av HiA + ntnu/Dragvoll
 
 
gigacampus/samling/fysisk_jan_2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups