gigacampus » start page » samling

Arbeidsmøte #2 - fysisk infrastruktur UFSer

Emne Arbeidsmøte # 2 - fysisk infrastruktur UFSer
Sted Rødt møterom, Teknobyen, UNINETTs lokaler, Trondheim
Tidspunkt :!: Utsatt til fredag 14/3 kl 09 (var opprinnelig 11/3)

Bakgrunn

Dette er andre sektormøte i prosessen frem mot versjon 2 av fysisk infrastruktur UFSene. På første møte ble kabling (UFS102 v2) og IKT-rom (UFS103 v2) behandlet utførlig. Endelig utkast for disse legges ut på høring i fire uker i sektoren så snart de er klare.

UFS107 (strøm) ble også behandlet i møte #1, men krever ytterligere behandling i dette møte. Kjøling (UFS108 v2) og brann (UFS 104) ble ikke behandlet i møte #1 og tas også nå.

Målgruppe

Medlemmer av arbeidsgruppen gc-fysisk og andre med interesse for/virke innen fagområdet.

Agenda

Tid Hva
0900 Gjennomgang av UFS 107 v2: Krav til strømforsyning av IKT-rom
1000 Gjennomgang av UFS108 v2: Krav til ventilasjon og kjøling i IKT-rom
1100 Gjennomgang av UFS 104: Krav til branndeteksjon og brannslukking
1200 Lunch
1230 Oppsummering / slakk
1400 Senest slutt - og påske!

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Roald Torbergsen UNINETT
3 Tore Kristiansen UNINETT
4 Knut Carlsen NTNU
5 Stein Nygård COWI
 
 
gigacampus/samling/fysisk_mars_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups