gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:gc2_mar_2009 [2009/03/06 13:42]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:gc2_mar_2009 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 54: Line 54:
   * {{:gigacampus:samling:uia_gc_erfaring_nesland_mars09.pdf|GigaCampus erfaringer sett fra UiA}}, Lars Nesland, UiA   * {{:gigacampus:samling:uia_gc_erfaring_nesland_mars09.pdf|GigaCampus erfaringer sett fra UiA}}, Lars Nesland, UiA
   * {{:gigacampus:samling:spolicy_tutturen_mars09.pdf|Om informasjonssikkerhetspolicy og GigaCampus}}, Geir Tutturen, UMB   * {{:gigacampus:samling:spolicy_tutturen_mars09.pdf|Om informasjonssikkerhetspolicy og GigaCampus}}, Geir Tutturen, UMB
-  * {{:gigacampus:samling:gc_survey_boe_mars09.pdf|Resultatet av GC-spørreundersøkelsen}}, Gunnar Bøe, UNINETT+  * {{:gigacampus:samling:resultat-gc2-servey.pdf|Resultatet av GC-spørreundersøkelsen}}, Gunnar Bøe, UNINETT
   * {{:gigacampus:samling:samarbeid_uh_schjelderup_mars09.pdf|Samarbeid i UH-sektoren}}, Olaf Schjelderup, UNINETT   * {{:gigacampus:samling:samarbeid_uh_schjelderup_mars09.pdf|Samarbeid i UH-sektoren}}, Olaf Schjelderup, UNINETT
  
Line 64: Line 64:
  
 Grenseoppgangen mellom disse to initiativene og faktisk innhold er ikke klart. Grenseoppgangen mellom disse to initiativene og faktisk innhold er ikke klart.
-Det er tidlig i prosessen, noe som er et poeng i seg selv. UNINETT ønsker IT-ledernes egnasjement og innspill //før// initiativene er ferdig støpt. +Det er tidlig i prosessen, noe som er et poeng i seg selv. UNINETT ønsker IT-ledernes engasjement og innspill //før// initiativene er ferdig støpt. 
  
 Hovedfokus på strategisamlingen var videreføring av GigaCampus. Hovedfokus på strategisamlingen var videreføring av GigaCampus.
Line 85: Line 85:
 ===== Prosessen videre ===== ===== Prosessen videre =====
  
-GigaCampus programstyre hadde møte dagen etter strategiseminaret. Her ble diskusjonen tatt videre og også her var det mange gode og tydelige innspill. +GigaCampus programstyre hadde møte dagen etter strategiseminaret. Diskusjonen ble tatt videre og også her var det mange gode og tydelige innspill. 
-Programledelsen vil bearbeide alle innspill og utarbeide et utkast til hvordan GigaCampus kan videreføres. Her vil vi skissere ulike satsingsnivåer tilpasset ulik finansierings-/ ambisjonsnivå.+Programledelsen vil bearbeide alle innspill og utarbeide et utkast til hvordan GigaCampus kan videreføres. Vi vil skissere ulike satsingsnivåer tilpasset ulike finansierings-/ ambisjonsnivå.
  
 Programstyre vil ha et heldags arbeidsmøte 7. mai der dette behandles videre. Programstyre vil ha et heldags arbeidsmøte 7. mai der dette behandles videre.
Line 94: Line 94:
  
  
-===== Deltagere =====+===== Deltagerne =====
  
 ^#  ^Deltager                    ^Organisasjon        | ^#  ^Deltager                    ^Organisasjon        |
 
 
gigacampus/samling/gc2_mar_2009.1236343341.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups