gigacampus » start page » samling

IPv6 workshop

Emne IPv6 workshop
Sted Maxis, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 14. januar - torsdag 15. januar 2009
Påmeldingsfrist Fredag 19. desember 2008

:!: For de som trenger overnatting, vises til gjeldende hotellavtaler i Trondheim.

Bakgrunn

IPv6 har vært tilgjengelig i forskningsnettet i mange år og en del universiteter og høgskoler har innført dette i eget campusnett. Vi ønsker å samle alle ipv6-interesserte til erfaringsuveksling og felles kompetansebygging!

Overordnet fokus er på innføringsprosessen av IPv6. Tjenesteperspektivet vies mye tid.

Agenda

Agendaen står under. Bidrag fra sektoren med egne erfaringer blir viktig på samlingen - hjelp oss med å få dette interaktivt!

Onsdag 14. januar 2009

kl 1300 - 1430: Introduksjon til IPv6

		Kort hvorfor, fordeler
		Status
		  Vi sier hva vårt inntrykk er
		  Runde rundt bordet, hvor langt har de kommet/planer
		Skrivemåte, adressetyper (global, lokal, multicast,
		  nevne med par setninger 6to4/ULA)
		Pakkeformat, neighbour discovery,
        autoconf (også nevne privacy adresser)
		  inkl dhcp
		Kjøre ifconfig (ipconfig), ping og gjerne
		tcpdump på en laptop for å vise litt

kl 1500 - 1630: IPv6 og nettverk

		DNS
		  litt standarder, vise frem eksempel sonefiler etc
		  transport
		Ruting
		  veldig veldig kort rundt IS-IS, OSPFv3 og BGP
		Aksesslister
		Kort om mest brukte transisjonsteknikker
		  Greit å vite om begrepet dual-stack, statiske
		    tunneler, 6to4 og teredo
		Litt om hvilke rutere (og annet nettutstyr) som
		  støtter IPv6, vise frem konfig
		Litt om management, netflow eller annet? NAV?
		Utfordringer, ting å tenke på etc. på nettsiden

kl 19: Middag

Torsdag 15. januar 2009

kl 0900 - 0930: Global IPv6 statistikk: Hvilken utbredelse har IPv6 blant sluttbrukerne?

 • Steinar H. Gunderson, Google

kl 0930 - 1030: IPv6 på systemnivå og erfaringer

		Konfigurering på ulike operativsystem
		  Fordeler/ulemper med tilstl autoconf kontra dhcp
			evt statisk konfigurasjon, hvordan
		  DNS resolver
		Basis verktøy, ifconfig/ipconfig, route, netstat,
		  ping, traceroute,...
		Efaringer
		  Noen presenterer/forteller, rundt bordet...

kl 1100 - 1200: IPv6 og tjenester

		DNS server konfig
		Inetd, tcpwrapper
		Web (Apache konfig)
		SMTP (Postfix, ...?), POP/IMAP
		NTP?
		Både A og AAAA for samme navn?
		  Ting å tenke på
		IPv6 tjenesteovervåking?
		  NAV? Big Brother? Nagios?

kl 1200 - 1245: Lunch

kl 1245 - 1330: Mer IPv6 og tjenester (se over)

kl 1330 - 1400: Oppsummering

Presentasjoner

Mer info på 6deploy sin web-side.

Mer dokumentasjon

Vi samler all IPv6-informasjon vi har fra vår IPv6 GigaCampus-side.

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Stig Venås UNINETT
2 Trond Skjesol UNINETT
3 Vidar Faltinsen UNINETT
4 Kurosh Bozorgebrahimi UNINETT
5 Gunnar Bøe UNINETT
6 Frode Storvik UNINETT
7 Hege Trosvik UiO
8 Morten Werner Forsbring UiO
9 Margrete Raaum UiO
10 Roald Torbergsen UNINETT
11 Lasse Karstensen NTNU IT
12 Kent Overholdt NTNU IT
13 Berge Schwebs Bjørlo NORID
14 Steinar H. Gunderson Google
15 Erlend Midttun NTNU IT
16 Aso Amedyan NTNU IT
17 Knut-Helge Vindheim NTNU IT
18 Steinar Andresen ITEM, NTNU
19 Arne Dag Fidjestøl IDI, NTNU
20 Anders Christensen IDI, NTNU
21 Magni Onsoien NORID
22 Trond Kandal NTNU IT
23 Odd Arne Haugen NTNU IT
24 Harald Terkelsen HiO
25 Hans Erik Conrad Hansen Universitetet i Agder
26 Rune Kittelsen Universitetet i Agder
27 Øyvind Kolbu UiO
28 Arnt Richard Rørvik Høgskolen i Sør-Trøndelag
29 Einar Lillebrygfjeld UNINETT
30 Olaf Schjelderup UNINETT
31 Tor Halsan Høgskolen i Sør-Trøndelag
32 Mads Eilertsen Høgskolen i Sør-Trøndelag
33 Steinar Otto Sjøholt Høgskolen i Ålesund
34 Morten Brekkevold UNINETT
35 Anh T. Hoang Arkitekt- og designhøgskolen
36 Ole Håkon Røsland Høgskolen i Vestfold
37 Svein Hansen Høgskolen i Vestfold
38 Per Markussen UiTø
39 Trond Endrestøl Fagskolen i Gjøvik
40 Kjell Brandsberg met.no
41 Siva Vadivelu Arkitekt- og designhøgskolen
42 Benny Gurendal Nasjonalbiblioteket
43 Frank Limstrand Nasjonalbiblioteket
44 Steinar Hamre NTNU
45 Roar Pettersen UiB
46 Arne Wad Høgskolen i Sør-Trøndelag
47 Børge Brunes UiTø
48 Kolbjørn Barmen UNINETT
 
 
gigacampus/samling/ipv6_des_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups