gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:ipv6_des_2008 [2009/01/17 08:34]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:ipv6_des_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 111: Line 111:
  
   * {{:gigacampus:samling:intro-til-ipv6-jan2009-skjesol.pdf|IPv6 utbredelse m.m.}}, Trond Skjesol, UNINETT   * {{:gigacampus:samling:intro-til-ipv6-jan2009-skjesol.pdf|IPv6 utbredelse m.m.}}, Trond Skjesol, UNINETT
-  * {{:gigacampus:samling:ipv6-intro-jan09-venaas.pdf|Intro til IPv6}}+  * {{:gigacampus:samling:ipv6-intro-jan09-venaas.pdf|Intro til IPv6}}, Stig Venås, UNINETT
   * [[http://www.6deploy.org/tutorials/130-6deploy_ipv6_transition_v0_2.pdf|Om 6to4]], slides 27-34 ble brukt, Stig Venås, UNINETT   * [[http://www.6deploy.org/tutorials/130-6deploy_ipv6_transition_v0_2.pdf|Om 6to4]], slides 27-34 ble brukt, Stig Venås, UNINETT
   *     *  
 
 
gigacampus/samling/ipv6_des_2008.1232177674.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups