gigacampus » start page » samling

Lokal IPv6 workshop for HiHm og HiL

Sted HiHm's lokaler i Elverum, Auditorium 5 og Hesteskorom1
Tid Onsdag 6. mars kl 1000 - 1600, torsdag 7. mars 0930 - 1400
Passer For de som ønsker IPv6 utrulling
Krever At dere har startet en prosess for å implementere IPv6

@campus arrangerer lokal IPv6 workshop for IT-ansatte med mulighet for å ta opp mer spesifikke utfordringer.

Dette er ikke er strømlinjeformet kursopplegg med kursmateriell, men en dynamisk og interaktiv opplæring med erfaringsutvesling og diskusjoner. Vi har allerede kjørt en runde med lokal IPv6 workshop for Nord-Vestlandet og Østfold

Utgangspunktet er følgende agenda:

Tid og sted Onsdag 6. mars kl 1000 - 1600 Auditorium 5
Når Hva Hvem
1000 - 1130 Generell info IPv6/Oppfrisking
* Behov
* Oppbygging
* Plan for innføring
* Konsekvenser for tjenster/servere *
Transisjonsmekanismer (Teredo, 6to4)
* NAT64
Trond Skjesol
1130 - 1145 Pause
1145 - 1230 Adresseplanlegging
* Sikkerhetsarkitektur
* Soneinndeling/VLAN
* Adressemekanismer
Gunnar Bøe
1230 - 1300 Lunch
1300 - 1400 Omvisning på bygget
1400 - 1515 Praktisk adresseplanlegging. Ta med egne addresse oversikt/plan for Ipv4 og evt IPv6 Alle
1515 - 1530 Pause
1530 - 1600 IPv6 accesslists
* Cisco utfordringer
Trond Skjesol

Dag2:

Tid og sted Torsdag 7. mars 0900 - 1400 Hesteskorom 1
0930 - 1015 Konfigurering av rutere /svitsjer Alle
1015 - 1030 Pause
1030 - 1100 Nyttige verktøy/kommandoer Trond Skjesol
1100 - 1230 Praktisk gjennomgang og adresseplanlegging av campus, diskusjon Alle
1230 - 1300 Lunch
1300 - 1430 Forts. praktisk gjennomgang Alle
1600 Slutt
 
 
gigacampus/samling/ipv6_mar_2013_hihm_hil.txt · Last modified: 2013/03/06 10:03 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups