gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:ipv6_mar_2013_hihm_hil [2013/03/06 09:00]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:samling:ipv6_mar_2013_hihm_hil [2013/03/06 10:03] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 2: Line 2:
  
 ^Sted | HiHm's lokaler i Elverum, Auditorium 5 og Hesteskorom1| ^Sted | HiHm's lokaler i Elverum, Auditorium 5 og Hesteskorom1|
-^Tid | Onsdag 6. mars kl 1000 - 1600, torsdag 7. mars 0900 - 1400 |+^Tid | Onsdag 6. mars kl 1000 - 1600, torsdag 7. mars 0930 - 1400 |
 ^Passer  |For de som ønsker IPv6 utrulling | ^Passer  |For de som ønsker IPv6 utrulling |
 ^Krever  |At dere har startet en prosess for å implementere IPv6| ^Krever  |At dere har startet en prosess for å implementere IPv6|
 
 
gigacampus/samling/ipv6_mar_2013_hihm_hil.txt · Last modified: 2013/03/06 10:03 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups