gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:ipv6_sept_2012_hiof_umb [2012/09/12 13:13]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:samling:ipv6_sept_2012_hiof_umb [2012/09/12 13:20] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 28: Line 28:
 |1230 - 1400 | Praktisk adresseplanlegging.  Ta med egne addresse oversikt/plan for Ipv4 og evt IPv6  | Alle| |1230 - 1400 | Praktisk adresseplanlegging.  Ta med egne addresse oversikt/plan for Ipv4 og evt IPv6  | Alle|
 |1400 - 1415 | Pause | ...|  |1400 - 1415 | Pause | ...| 
-|1415 - 1445 | IPv6 accesslists \\ * [[ipv6_access_list_problem| Cisco utfordringer]] | Trond Skjesol| +|1415 - 1445 | IPv6 accesslists \\ * [[gigacampus:ipv6_access_list_problem| Cisco utfordringer]] | Trond Skjesol| 
 |1445 - 1515 | Nyttige verktøy/kommandoer | Trond Skjesol | |1445 - 1515 | Nyttige verktøy/kommandoer | Trond Skjesol |
 |1515 - 1600 | Konfigurering av rutere /svitsjer | Alle | |1515 - 1600 | Konfigurering av rutere /svitsjer | Alle |
 
 
gigacampus/samling/ipv6_sept_2012_hiof_umb.txt · Last modified: 2012/09/12 13:20 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups