gigacampus » start page » samling

Incident Response Team (IRT) kurs

Emne Kurs i bygging av lokale IT sikkerhetsteam (IRT)
Målgruppe IT-personell med sikkerhetsansvar
Sted Trondheim
Tidspunkt Flere samlinger, 5 institusjoner pr samling

Agenda

Dette kurset er et viktig tiltak innen GigaCampus sin sikkerhetssatsing. Med den opplæring som her gis bidrar GigaCampus med at stadig flere universiteter og høgskoler styrker sitt operative sikkerhetsarbeid. Det er viktig å stå godt rustet for å håndtere et stadige økende og mer komplekst trusselbilde.

UNINETT er medlem av TERENA, som jevnlig holder kurs (TRANSITS) for opplæring av IRT-team (sikkerhetsteam) på europeisk nivå. Vi har fått tillatelse til å bruke kursmaterialet derfra, og vil forelese over følgende emner:

  • Organisering
  • Operative emner
  • Tekniske emner
  • Juridiske anliggender

Forelesere vil i hovedsak være medlemmene av UNINETT CERT.

Se agendaen i noe mer detalj.

Presentasjoner

Presentasjoner kan ikke legges ut offentlig, men kursdeltagere får utdelt materiale.

Deltagere

Samling nr 1: 7-8. mars 2006

  • HiO, HiVolda, HiBo, UiTø og HiL
# Deltager Organisasjon
1 Per Steinar Iversen HiO
2 Harald Terkelsen HiO
3 Stig Flåskjer HiVolda
4 Peder Magne Sefland HiVolda
5 Erik Gaukerud HiBo
6 Terje.Nicolaisen HiBo
7 Rune Nilsen UiTø
8 Ingeborg Hellemo UiTø
9 Kai Gjessing HiL
10 Margrete Rundtom HiL

Samling nr 2: 7-8. november 2006

  • HiFm, HiSF, HiVe, NHH, UiS
# Deltager Organisasjon
1 Robert Nikolaisen HiFm
2 Ronny Oldervik HiFm
3 Frode Rønning HiSF
4 Kåre Asbjørn Byrknes HiSF
5 Ole Håkon Røsland HiVe
6 Per Henriksen HiVe
7 Svein Hansen HiVe
8 Kristian Øpstad NHH
9 Thor-Inge Næsset NHH
10 Petter Spence UiS
11 Kjell Bryne UiS

Samling nr 3: 18-19. april 2007

  • HiA, HiNesna, HiAls, HiHm og UiO

^# ^Deltager ^Organisasjon |

1 Bjørn Lindemann HiA
2 Rune Kittelsen HiA
3 Halvor Hestmark HiNesna
4 Joar Herseth HiNesna
5 Geir Halsvik HiAls
6 Steinar O SjøholtHiAls
7 Eivind Larsen HiHm
8 Hein Hagelund HiHm
9 Odd Kristian Lundby HiHm
10 Kenneth Svee UiO
11 Torfrid Leek UiO
12 Margrete Raaum UiO
13 Bente Christine Aasgaard UiO

Samling nr 4: 7-8. november 2007

NTNU, UiO, KHio, HiMolde og HiN.

# Deltager Organisasjon
1 Rune Nordbøe Skillingstad NTNU
2 Jon Arne Reitan NTNU
3 John Einar Einmo NTNU
4 Roger WJ Alterskjær NTNU
5 Navid Sami KHiO
6 Odd Arne Hauge HiMolde
7 Kjetil Stokke HiMolde
8 Ketil Forselv HiN
9 Anders Skolseg Bruvik UiO

Samling nr 5: 15-16. april 2008

HiNT, HiST, NIH, HiAK og UNINETT.

# Deltager Organisasjon
1 Tor Berge HiNT
2 Arne Grevskott HiNT
3 Tor Arne StorebøNiH
4 Per Ketil Jonsvold HiST
5 Dennis Landsem HiST
6 Harald Bruland HiST
7 Arnt Rørvik HiST
8 Arild Kristensen HiAK
9 Thomas Johansen UNINETT
10 Øyvind Pedersen UNINETT

Samling nr 6: 5-6. november 2008

UiA, HiST, HiT, Hiof, UiO

# Deltager Organisasjon
1 Øyvind Nesland UiA
2 Per Ketil Jonsvold HiST
3 Pål Skjæran HiST
4 Arne Wad HiST
5 Ted Sørlie Hiof
6 Nils Olav Bekken Hiof
7 Paal Are Solberg HiT
8 Jarle Teigen HiT
9 Margrete Raaum UiO
10 Thomas Øverland UiO
11 Anne Ruste Flø UiO
 
 
gigacampus/samling/irtkurs.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups