gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:irtkurs [2008/11/05 09:53]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:irtkurs [2010/02/08 14:27] (current)
Line 24: Line 24:
   * Juridiske anliggender   * Juridiske anliggender
  
-Forelesere vil i hovedsak være medlemmene av UNINETT CERT.+Forelesere vil i hovedsak være medlemmene av UNINETT CERT.  
 + 
 +{{:gigacampus:samling:irt_kurs_timeplan.pdf|Se agendaen i noe mer detalj}}.
  
 ===== Presentasjoner ===== ===== Presentasjoner =====
Line 145: Line 147:
 |2 | Per Ketil Jonsvold |HiST | |2 | Per Ketil Jonsvold |HiST |
 |3 | Pål Skjæran | HiST | |3 | Pål Skjæran | HiST |
-|4 | Dennis Landsen | HiST |+|4 | Arne Wad | HiST |
 |5 | Ted Sørlie | Hiof | |5 | Ted Sørlie | Hiof |
 |6 | Nils Olav Bekken | Hiof | |6 | Nils Olav Bekken | Hiof |
 
 
gigacampus/samling/irtkurs.1225875238.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups