gigacampus » start page » samling

Kurs i strømforsyning og jording

Emne Strømfordyning og jording for tele-/datainstallasjoner
Sted Trondheim
Foreleser Arne Jorde fra konsulentfirmaet Cowi, Oslo
Tidspunkt 6. desember 2005

Agenda

 1. Regelverk
 2. Spenningssystemer
  • 230V IT
  • 230/400 TN
 3. Strømforsyning/kraftkategorier
 4. Reservekraftforsyning
  • Dieselaggregater
  • UPS
 5. Jording/EMC
  • Generell jording
  • Hva er EMC
  • EMP og single entry
  • Ny NEK 400 kap.444! Hva kommer av krav
  • Overharmoniske, hva betyr det for design/utførelse!
 6. Kommunikasjons-/datarom
  • Trusselbilde, sikkerhetskrav, risikovurdering
  • Fordelinger, kursopplegg
  • Jording (eksempler)
 7. Overspenningsbeskyttelse

Referanse

Presentasjoner

 
 
gigacampus/samling/jording_des_2005.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups