gigacampus » start page » samling

Kurs i strømforsyning og jording

Emne Strømforsyning og jording for tele-/datainstallasjoner
Sted Maxis møterom, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Foreleser Arne Jorde fra konsulentfirmaet Cowi, Oslo
Tidspunkt 6. februar 2008 kl 9 - 16

Agenda

Merk: Tilsvarende kurs er holdt en gang tidligere - i desember 2005. Agenda nå:

 • Litt om regelverk
 • Strømforsyning i bygg
  • Spenningssystemer
   • 230V IT
   • 230/400 TN
  • Kraftkategorier
  • Reservekraftforsyning
   • Dieselaggregater
   • UPS
  • Kortslutningsstrømmer, vern & selektivitet
 • Kommunikasjons-/datarom
  • Trusselbilde, sikkerhetskrav, risikovurdering
  • Strømforsyningsløsninger IT-rom
  • Fordelinger, kursopplegg
  • Jording (eksempler)
 • Jording/EMC
  • Generell jording
  • Hva er EMC
  • EMP og single entry
  • Ny NEK 400 kap.444
  • Spenningskvalitet og overharmoniske ….
  • Overspenningsbeskyttelse

Referanse

Presentasjon

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Vidar Faltinsen UNINETT
2 Roald Torbergsen UNINETT
3 Tore Kristiansen UNINETT
4 Frode Storvik UNINETT
5 Olaf Schjelderup UNINETT
6 Kurosh Bozorgebrahimi UNINETT
7 Jardar Leira UNINETT
8 Kurt Larsen NTNU
9 Knut Carlsen NTNU
10 Joachim Stavang Pedersen HiO
11 Anders Schjelderup Lyng HiO
12 Morten Werner Forsbring UiO
13 Kjetil Kirkebø UiO
14 Margrete Raaum UiO
15 Hege Trosvik UiO
16 Bjørn Lindemann UiA
17 Geir Kramviken Strøm HiOf
18 Rune Kittelsen UiA
19 Johan Johansen UiTø
20 Per Markussen UiTø
21 Per Arne Enstad UNINETT
 
 
gigacampus/samling/jording_feb_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups