gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:jording_feb_2008 [2008/10/03 14:40]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:jording_feb_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 5: Line 5:
 ^Foreleser | Arne Jorde fra konsulentfirmaet Cowi, Oslo | ^Foreleser | Arne Jorde fra konsulentfirmaet Cowi, Oslo |
 ^Tidspunkt | 6. februar 2008 kl 9 - 16 | ^Tidspunkt | 6. februar 2008 kl 9 - 16 |
- 
-:!: **Merk**: Møtet kan med fordeles kombineres med [[samling:fysisk_feb_2008|arbeidsgruppemøte for fysisk infrastruktur]] som går dagen før. For de som trenger overnatting, vises til  {{samling:hotellavtaler_trondheim_2008.pdf|gjeldende hotellavtaler i Trondheim}}. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
  
 
 
gigacampus/samling/jording_feb_2008.1223037634.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups