gigacampus » start page » samling

Lagringsseminar

Emne Lagringsseminar
Sted Trondheim, Teknobyen, Sirkuss 2 etg
Tidspunkt Torsdag 4. desember kl 10.00 - fredag 5. desember kl 14.00
Påmeldingsfrist Fredag 28. november 2008

Bakgrunn

Lagring er en viktig part av datainfrastrukturen. Lagringsverden endret seg fort og datamengden som vi må lagre øker stadig, noen ganger også raskt (for ex. med HD video).

Brukerene forventer stadig bedre datasikkerhet. Det gir mange utfordringer for oss i UH sektoren men også mange muligheter. Høyhastighetsnettet gjør at vi kan tenke lagring på nye måter. Distribuert lagring, off-site backup tjenester, cloud storage, etc.

Vi ønsker å samle lagrings-interesserte til erfarings- og idéutveksling. Vi vil gjerne undersøke om vi har muligheten å gjøre interessante lagringsaktiviteter sammen, og vi vil også gjerne vite hva du/dere synes UNINETT burde gjør med lagring i 2009.

Vil du være med - så meld deg på!

Utkast til agenda

Programmet er et utkast. Kom med ønsker og innspill om hva dere vil ta opp og vi kan justere programmet. Bidrag fra sektoren med egne erfaringer om lagringsløsninger er også viktig på samlingen - meld fra hvis du vil bidra.

Torsdag 4. desember

kl 1000 - 1015: Velkommen, introduksjoner

kl 1015 - 1045: Introduksjon til seminaret (Jan Meijer)

		- Hvorfor dette seminaret
        - Resultater UNINETT lagringsintervjuer
        - Hva tenker UNINETT å gjøre neste år? 

kl 1045 - 1115: Lagringsutfordringer og problemer

        - Rundgang mellom deltakerene om deres lagringsutfordringer      
         og -problemer, diskusjon, prioritering av temaer i seminaren.

kl 1115 - 1200 Trends for Data Protection, disk based data protection (Paul Schatteles, DataDomain)

kl 1200 - 1300 Lunsj

kl 1300 - 1400 Data Domain de-duplication technology (Paul Schatteles, DataDomain)

kl 1400 - 1500 Lagring på institusjoner

        - Institusjoner forteller om lagringsløsninger sine

kl 1500 - 1530 pause

kl 1530 - 1630 NorStore

        - NorStore is the Norwegian national facility for storing 
         research data. Jacko Koster from UNINETT Sigma will talk 
         about what NorStore is and what it can do for you.

kl 19: Middag

Fredag 5. desember

kl 0900 - 1200: Den nye rammeavtalen for lagringsutstyr

		- Alt om den nye rammeavtalen (Hege Vannebo/Lars Skogan)
        - Presentasjoner fra leverandørene 

kl 1200 - 1300: Lunsj

kl 1300 - 1400: Oppsummering, konklusjoner, videre arbeid?

Innspill fra deltakere

Mulig at vi kan diskutere arkiveringstjenester også?

Påmelding

Meld dere på innen 28/11 ⇒ send epost til Jan.Meijer@uninett.no

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Jan Meijer UNINETT
2 Jacko Koster UNINETT Sigma
3 Magnus Strømdal UNINETT
4 Kristian Øpstad NHH
5 Morten Werner ForsbringUiO/USIT
6 Kjetil Kirkebø UiO/USIT
7 Gunnar Dørum HiST
8 Rune Sørlie HiAk
9 Kurt Remi Ahlquist UiT
10 Paal D. Ekran UiT
11 Håkon Alstad NTNU IT
12 Monica Reppe NTNU IT
13 Joachim S. Pedersen HiO
14 Svein Bjarne Brandtsgård HSH
15 Eirik Grøtting NTNU IT
16 Andreas Bergstrøm HiØ
17 Børre Ludvigsen HiØ
18 Tor Halvard Furulund NTNU IT
19 Arild Johansen NTNU IT
20 Steinar Hamre NTNU IT
21 Peter Davidse HiHM
22 André Dufseth Vangen HiHM
 
 
gigacampus/samling/lagring_des_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups