gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:lagring_des_2008 [2008/12/03 17:46]
meijer@uninett.no
gigacampus:samling:lagring_des_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 3: Line 3:
  
 ^Emne |Lagringsseminar | ^Emne |Lagringsseminar |
-^Sted | Trondheim, Teknobyen, UNINETT kontoret |+^Sted | Trondheim, Teknobyen, Sirkuss 2 etg |
 ^Tidspunkt |Torsdag 4. desember kl 10.00 - fredag 5. desember kl 14.00| ^Tidspunkt |Torsdag 4. desember kl 10.00 - fredag 5. desember kl 14.00|
 ^Påmeldingsfrist |Fredag 28. november 2008 | ^Påmeldingsfrist |Fredag 28. november 2008 |
  
-:!: For de som trenger overnatting, vises til  {{gigacampus:samling:hotellavtaler_trondheim_2008.pdf|gjeldende hotellavtaler i Trondheim}}. 
  
 ===== Bakgrunn ===== ===== Bakgrunn =====
 
 
gigacampus/samling/lagring_des_2008.1228322768.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups