gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:lync_okt_2013 [2013/06/28 13:45]
faltin@uninett.no [Agenda]
gigacampus:samling:lync_okt_2013 [2013/09/25 17:12] (current)
gunnarb@uninett.no [Agenda]
Line 14: Line 14:
 Endelig agenda er foreløpig ikke spikret, men aktuelle tema er: Endelig agenda er foreløpig ikke spikret, men aktuelle tema er:
  
 +  * Lync 2010 -> 2013 oppgradering
 +  * Lync på trådløst nett
   * ...   * ...
    
 
 
gigacampus/samling/lync_okt_2013.txt · Last modified: 2013/09/25 17:12 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups