gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:mmedia_des_2008 [2008/09/30 15:36]
faltinXuninettXno
gigacampus:samling:mmedia_des_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 39: Line 39:
     * Status HD tilbud og UNINETTs HD-rom - Geir Jensen     * Status HD tilbud og UNINETTs HD-rom - Geir Jensen
     * Erfaringer med HD - Høgskolen i Østfold og andre ?     * Erfaringer med HD - Høgskolen i Østfold og andre ?
 +
  
  
Line 50: Line 51:
     * Høgkolen i Østfold     * Høgkolen i Østfold
     * Høgskolen i Telemark?     * Høgskolen i Telemark?
 +    * Universitetet i Oslo?
     * UNINETTs egne erfaringer (comvie, workzone, tv2)      * UNINETTs egne erfaringer (comvie, workzone, tv2) 
   * Potensiell deltakelse fra kringkastere og rettighetshavere   * Potensiell deltakelse fra kringkastere og rettighetshavere
 
 
gigacampus/samling/mmedia_des_2008.1222781795.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups