gigacampus » start page » samling

Mobilitetskurs våren 2006

Emne Planlegging og implementasjon av trådløst nett
Sted Ålesund
Tidspunkt Tre faser våren 2006

Agenda

  • Del 1 ble avholdt 16 - 17. februar
    • Hadde fokus på radioplanlegging
  • Del 2 ble avholdt 20 - 21. april
    • Hadde fokus på utplassering av basestasjoner og konfigurasjon
  • Del 3 ble avholdt under UNINETT konferansen 2006
    • Oppsummerte prosessen.

Presentasjoner

Del 1: Radioplanlegging

Del 2: Utplassering og konfigurasjon

Del 3: UNINETT konferansen 2006

Deltagere

 
 
gigacampus/samling/mobilitetskurs2006.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups