gigacampus » start page » samling

Multimedia workshop 3. desember 2007

Emne GigaMedia - Gigacampus infrastruktur for multimedia
Sted NTNU Realfagbygget auditoriet R5
Tidspunkt Mandag 3. desember kl 10 - 16 2007
Påmeldingsfrist Fredag 23. november 2007

Bakgrunn

UNINETT ønsker gjennom GigaCampus-prosjektet å identifisere nye mulige aktivitetsområder hvor UNINETT og sektoren sammen kan bygge opp kompetanse, samordne aktivitet og potensielt utvikle tjenester og verktøy. Multimedia er et slikt område.

Vi ønsker med denne samlingen å få identifisert hva som skjer i sektoren i forhold til samarbeidsverktøy, videoleveranse, IP TV og tilstøtende områder. Hva gjør dere i dag, hvilke planer/ønsker har dere for fremtiden? Er samarbeid om felles løsninger interessant?

Workshopen er gratis. Den går i forkant av UNINETT 2007.

Målgruppe

Målgruppen er IT-ledere og folk som jobber med teknologi for mediastrømming.

Agenda

Velkommen
1000 Om GigaCampus - og velkommen! Vidar Faltinsen UNINETT
1015 Hva gjør UNINETT på multimedia / hvilke utfordringer ser vi? Olav Kvittem UNINETT
Samarbeidsverktøy
1030 Samarbeid ved hjelp av VRVS / EVO Geir O. Jensen UNINETT
1045 Status H323-løsninger nasjonalt og internasjonalt Geir O. Jensen UNINETT
1100 Åpen høykvalitets videokonferanse - Accessgrid og digitalt cinematek Børre Ludvigsen HiOf
1115 Videokonferanser i Norsk Helsenett Freddy Lillevik Norsk helsenett
1130 Diskusjon
- Hvilke samarbeidsverktøy er i bruk?
- Trenger sektoren felles standarder for videokonferanseløsninger?
Lunch/ demo
1200 Lunch
1230 Demo av AccessGrid. Mulighet for annen demo
Videoleveranse
1300 Åpne løsninger for video-strømming
- hva er de viktigste standardene?
- erfaringer med NRK og Stortinget på nett
Audun Vaaler HiOf
1320 Bruk av video i undervisningen Thorleif Hallen NTNU
1340 Diskusjon
- Runde rundt bordet - videoaktivitet i dag / planer for fremtiden
1415 Pause
TV og kino over IP
1430 Hvordan skal vi levere full pakke med kommersiell TV til brukerne? Olav Kvittem UNINETT
1445 IP-TV med Dreambox Andreas Bergstrøm HiOf
1500 Digitale visningsrom og digital kino Bjarne Kjøsnes NTNU
1515 Diskusjon
- Er TV-tilbud noe vi prioriterer? På studentbyene?
Oppsummering
1530 Veien videre / felles løsninger / samarbeid / arbeidsgruppe?
Mer demo / diskusjon
1600 Mer demo / diskusjon for de som har tid
1900 Middag på byen for interesserte

Omtale av foredragene

Åpen høykvalitets videokonferanse - Accessgrid og digitalt cinematek

Foredragsholder: Børre Ludvigsen, Høgskolen i Østfold

HiØ skal i sammen med Norsk Filminstitutt lage en prototype av et interaktivt cinematek hvor det kan settes opp sanntidskonferanser med andre cinematek for presentasjon og diskusjon av filmer som vises lokalt eller synkront med andre.

Åpne løsninger for video-strømming

Foredragsholder: Audun Vaaler, Høgskolen i Østfold

HiØ har strømmet radio og TV siden Lillehammerolympiaden i 1994. Nå strømmes alle NRKs kanaler og i tillegg både strømmes og arkiveres Stortingets forhandlinger. Teknologier, infrastruktur og formater har forandret seg my på den tiden. Foredraget gir en oversikt over dagens metoder og formater.

IP-TV med Dreambox

Foredragsholder: Andres Berglund, Høgskolen i Østfold

Ved planlegging av HiØs nybygg på Remmen i Halden ble det besluttet ikke å bruke koax for mediadistribusjon. Video over IP prosjektet er et software basert VCRsystem som strømmer, tar opp og distribuerer video over IP-nettet.

Presentasjoner

Sammendrag

Workshop'en samlet 29 deltakere fra 14 organisasjoner og det er vi godt fornøyd med. Formålet var å kartlegge behov og løsninger og for å se om det var behov for felles løsninger i en Gigacampus setting.

Sektoren er nå i en overgangsfase hvor bruken av video øker utover møteroms konferanseløsninger som er regelen i dag. Noen eksperimenterer med skrivbordskonferanser som f.eks. fra Maratech som var vellykket med selvhjulpne brukere Vved UiO(Sigma?). Maratech er nå nedlagt etter oppkjøp fra Google - hva Google da kommer med kan bli interessant.

UNINETT har kikket på Evo - strømlinjeformet etterfølger etter VRVS og et godt alternativ. Det er fiffet opp av høyengergi-fysikk-miljøet bla for å brukes under LHC-oppfølging(CERN) og har mulig langsiktig support i det miljøet.

Flere har klasseromsløsninger med bakprojeksjonsskjermer. Problemet med disse er at rommene ofte er for små. Man trenger derfor mer fleksible løsninger.

HiOf har sett på AccessGrid som er basert på Mbone-verktøy Moderne kodec'er Mpeg4/H264 i beta. Kan funke i auditorium med flere kameraer. Krever tekniske støtte til gjennomføring eller god tilrettelegging.

Det er også interesser for bedre kvalitet (HD) og noen hadde sett på bla Polycom/Lifesize løsninger. UiO har kjøpt inn, men ikke prøvd ut utstyret enda(type ??).

Høgskolen i Østfold har kvittet seg med internt koaksbasert TV og bruker IP-TV med egen åpen løsning. Universitetet i Oslo jobber med kommersiell løsning for nedtak, opptak og distribusjon av relevante TV-kanaler fra Snap.tv. Andre er også interesserte(UiT).

Flere bruker også video i undervisningen og flere har videotjenere, men det vil langtsiktig være et behov for et innholdsadministrasjonssytem. NTNU presenterte sine erfaringer med et opptaks og avspillingssytem, som også ble brukt til streaming av uninett-konferansen (Mediasite). Hiof viste et egenutviklet system for opptak og lagring av programmer innhold brukt mot Storting og NRK, som har potensiale for videreutvikling.

Med bakgrunn i overgang fra analog TV kunne man tenke seg at man kunne ta steget over i IP-TV. Høgskolen i Telemark har en pilot med kommersiell underholdnings-TV til studentbyene. Det er uklart hvor stort interessen er for dette er rundt om på studentbyene/samskipnadene.

Norsk Helsenett bygger et gigabit-nett med 400 noder med hovedkontor i Trondheim og drift i Tromsø. De har satt av et prioritert video virtuelt nett (VLAN/MPLS ??) for 140 videoenheter. Sentralt har de Tandberg utstyr, konferanseutstyr og streaming tjener.

Det store LHC-eksperimentet på CERN vil føre til stort behov for internasjonalt samarbeid i mange år framover og dette miljøet utvikler nå egne åpne samarbeidsløsninger. Disse framstår nå i bra kvalitet og man kan regne med godt vedlikehold framover. Disse løsningerne som Evo for desktop-konferanse og Accessgrid for møterom ble presentert av UNINETT og HiOf.

Konklusjoner

Ut fra reaksjonen fra salen vil det kunne være nyttig for sektoren om man kom fram til anbefalte løsninger for :

  1. skriverbords samarbeidsverktøy med sentrale møtetjenerløsninger
  2. fleksibelt utstyr for auditorium-konferanser med høy kvalitet
  3. internasjonale konferansebro-løsninger kan være aktuelle
  4. videotjenere med innholdsadminstrasjon, idekserbart materiale og integrasjon mot LMS
  5. IP-TV på Campus
  6. kommersiell IP-TV til studentbyene

Det var også interesse for et forum for erfaringsutveksling og samarbeid om løsninger på feltet.

Deltagere

# Deltager Organisasjon
1 Olav Kvittem UNINETT
2 Geir O. Jensen UNINETT
3 Vidar Faltinsen UNINETT
4 Børre Ludvigsen Høgskolen i Østfold
5 Andreas Knudsen Høgskolen i Østfold
6 Thorleif Hallen NTNU
7 Thomas Johansen UNINETT
8 Stian Hubener Høgskolen i Oslo
9 Kurosh Bozorgebrahimi UNINETT
10 Jardar Leira UNINETT
11 Vidar Solheim Høgskolen i Sør-Trøndelag
12 Arne Hatlen Høgskolen i Telemark
13 Trond Bakaas Høgskolen i Hedmark
14 Carl Morten Karterud Høgskolen i Hedmark
15 Tor Erik Indstøy Høgskolen i Nord-Trøndelag
16 Øyvind Pedersen UNINETT
17 Martin Fossland Høgskolen i Nord-Trøndelag
18 Bjørnar Nicolaysen Universitetet i Tromsø
19 Per Sira Universitetet i Oslo
20 Andreas Bergstrøm Høgskolen i Østfold
21 Grete Hov Høgskolen i Nord-Trøndelag
22 Frode Gether-Rønning AHO
23 Bjarne Kjøsnes Midgard Media Lab, NTNU
24 Jarmo Röksä Midgard Media Lab, NTNU
25 Gunnar Dørum Høgskolen i Sør-Trøndelag
26 Freddy Lillevik Norsk helsenett
27 Andrè Meldal Norsk helsenett
28 Olaf Schjelderup UNINETT
29 Jon Langseth Høgskolen i Gjøvik
 
 
gigacampus/samling/multimedia_des_2007.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups