gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nett_des_2013 [2014/01/13 15:30]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:nett_des_2013 [2014/01/13 15:35] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
 ====== Nett- og infrastruktur samling 2014 ====== ====== Nett- og infrastruktur samling 2014 ======
  
-[[nett_feb_2014]] 
- 
- 
-^Emne |Nett -og infrastruktur samling | 
-^Sted |HiOA,  [[http://www.hioa.no/| Gateadressen er: , 
-]]  | 
-^Tid | Onsdag 12. februar kl 10 - Torsdag 13. februar kl 15 | 
-^Påmeldingsfrist |Fredag 31. januar 2014 | 
- 
-Enkleste måte å komme seg til HiOA er med tog til Nasjonalteatret stasjon. Det går flytog direkte fra Gardermoen. 
- 
-Universitets- og høgskolerådets innkjøpsutvalg har inngått hotellavtaler for hele UH-sektoren med følgende hotellkjeder som : 
- 
-    * Rica Hotels for Norge og Sverige - www.rica.no, corporate ID UH6881. Sentralt bookingsenter Rica Service Center epost rica@rica.no, tlf. (+47) 66 85 45 60. 
- 
-    * Nordic Choice Hotels for Norge, Sverige og Danmark. Hjemmeside: www.nordicchoicehotels.no. For å booke via web trenger du en personlig profil, den lager du under "Registrer deg", "Registrer webprofil". Legg til avtalekode CH 60232382. Etter at registreringen er gjort får du en link på epost for å aktivere profilen, her legger du inn passord. Da er det klart til bestilling.  
- 
-    * Scandic Hotels - bestilling på www.scandichotels.no/uhavtale, avtalekode: D519644132, eller tlf. (+47) 23 15 50 00. 
-  
-===== Påmelding ===== 
- 
- 
-  * [[https://foodl.org/foodle/Nettsamling-12-13-februar-2014-52b2d|Skjer her!]]  Frist for påmelding er 31. januar. 
-  * Det blir felles middag den 12 feb.  UNINETT spanderer! 
-  
- 
-===== Hensikt ===== 
- 
-Vi ønsker igjen å samle "nett-folket" til erfaringsutveksling 
-og felles kompetansebygging!  
- 
-===== Agenda ===== 
- 
-Agendaen står under. **Bidrag** fra sektoren med egne erfaringer 
-blir viktig på samlingen - hjelp oss med å få dette interaktivt! 
- 
-==== Nettsamling Dag 1  ==== 
- 
-=== kl 0900 - 0930: Kaffe/te/vann mm === 
- 
-=== kl 0930- 1015: Nytt i forskningsnettet === 
- 
-  * Vidar Faltinsen, UNINETT 
- 
-=== kl 1015 - 1200: Landet rundt  === 
- 
-  * Alle institusjoner får ca 5 min til fortelle status, utfordringer, tanker, planer og ideer innen infrastruktur og nett. 
-  * Kort pause ca 1100 
- 
-=== kl 1200 - 1230: rekursive navnetjenere og DNS design === 
-  * Håvard Eidnes, UNINETT 
-  * Anbefaling for DNS tjenere 
-  * Ny DNS-infrastruktur i Forskningsnettet 
- 
-=== kl 1230 - 1330: Lunch === 
- 
-=== kl 1330 - 1430: Kjernesvitsjer: Nytt alternativ med Juniper EX9200 === 
- 
-=== kl 1430 - 1500:  Pause ===   
-   * Kaffe/te/vann og noko å bite i 
- 
-=== kl 1500 - 1600: Juniper fortsetter ===  
- 
-=== kl 1800: Middag === 
- 
- 
- 
-==== Nettsamling dag 2 ==== 
- 
- 
-=== kl 0830 - 0915: Fysisk infrastruktur Optikk === 
- 
-  * Kurosh B., Uninett 
-  * Nye fiberstandarder 
-  * Optikk i LAN 
- 
-=== kl 0915 - 0945: Nett for AV === 
- 
-  * Eksempler fra høgskoler med nybygg 
- 
-=== kl 0915 - 0930: Ut på tur med Helge === 
- 
-  * Utfordringer i fiberlegging 
- 
-=== kl 0945 - 1015: Pause === 
- 
-=== kl 1015 - 1045: LEDIG === 
- 
-=== kl 1045 - 1115: Operativ Sikkerhet inkl nytt om fwbuilder  === 
- 
-  * Per Arne Enstad, Uninett 
- 
-=== kl 1115 - 1145: Ny IPv6 status og verktøy ===  
- 
-  * Trond Skjesol og Gurvinder Singh, Uninett 
-  * Vil inkludere relevante NAV rapporter? 
- 
-=== kl 1145 - 1230: Lunch === 
- 
-=== kl 1230 - 1300: NAT44 Alternativer og erfaringer=== 
- 
-  * Svein Undal, UNINETT (og xx, HiOA?) 
- 
-=== kl 1300 - 1345: Når nettet går i stå === 
- 
-  * NN, Cisco 
-  * Overbooking på linjekort 
-  * Feilsøking og overvåkning 
- 
-=== kl 1345 - 1400: Pause === 
- 
-=== kl 1400 - 1450: Cisco 6x00, Nye muligheter === 
- 
-  * NN (Per Arne ?), Cisco 
-   
-=== kl 1450- 1500: Oppsummering v/ Vidar === 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-===== Deltagere ==== 
- 
- 
-  * [[https://foodl.org/foodle/Nettsamling-12-13-februar-2014-52b2d|Se liste over påmeldte.]] 
  
 +[[nett_feb_2014|Gammel side - gå hit i stedet]]
  
  
 
 
gigacampus/samling/nett_des_2013.txt · Last modified: 2014/01/13 15:35 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups