gigacampus » start page » samling

Nett- og infrastruktursamling 2014

Emne Nett- og infrastruktursamling
Sted HiOA, Oslo Pilestredet 52, B111, Aud.1
Tid Onsdag 12. februar kl 1000 - torsdag 13. februar kl 1500
Påmeldingsfrist Fredag 31. januar 2014

Dagen før var det regionssamling.

Hvordan finne frem

Målgruppe

IKT-personell ved statlige universiter og høgskoler.

Hensikt

Vi ønsker igjen å samle “nett-folket” i UH-sektoren til erfaringsutveksling og felles kompetansebygging!

Påmelding

  • Skjer her! Frist for påmelding er 31. januar.
  • Det blir felles middag den 12 feb. UNINETT spanderer!

Hotell

Universitets- og høgskolerådets innkjøpsutvalg har inngått hotellavtaler for hele UH-sektoren med følgende hotellkjeder som :

  • Rica Hotels for Norge og Sverige - www.rica.no, corporate ID UH6881. Sentralt bookingsenter Rica Service Center epost rica@rica.no, tlf. (+47) 66 85 45 60.
  • Nordic Choice Hotels for Norge, Sverige og Danmark. Hjemmeside: www.nordicchoicehotels.no. For å booke via web trenger du en personlig profil, den lager du under “Registrer deg”, “Registrer webprofil”. Legg til avtalekode CH 60232382. Etter at registreringen er gjort får du en link på epost for å aktivere profilen, her legger du inn passord. Da er det klart til bestilling.

Agenda

Bidrag fra sektoren med egne erfaringer blir viktig på samlingen - hjelp oss med å få dette interaktivt! Hvert universitet/høgskole gir en status på omlag 3-4 minutter i landet rundt-runden.

Onsdag 12. februar

Tid Tema Hvem
0930 - 1000 Kaffe/te
1000 - 1045 Nytt i forskningsnettet Vidar Faltinsen, UNINETT
1045 - 1130 Landet rundt: status, utfordringer, planer, ideer Alle institusjoner, 3-4 min hver
1130 - 1145 Kort pause
1145 - 1230 Landet rundt fortsetter Alle institusjoner
1230 - 1330 Lunch
1330 - 1400 DNS-infrastruktur i forskningsnettet, DNS anbefalinger Håvard Eidnes, UNINETT
1400 - 1445 Kjernesvitsjer: Nytt alternativ med Juniper EX9200 Juniper
1445 - 1515 Kaffe/te
1515 - 1600 Juniper fortsetter Juniper

Torsdag 13. februar

Tid Tema Hvem
0900 - 0930 Fiberstandarder, bruk av optikk i LAN Kurosh Bozorgebrahimi, UNINETT
0930 - 0950 Nett for AV - løsning i nybygg hos HiSF Idar Thoresen Kvam, HiSF
0950 - 1000 Ny avtale for AV-utstyr Magnus Strømdal, UNINETT
1000 - 1030 IPv6 status, nye IPv6 verktøy Trond Skjesol, UNINETT
1030 - 1045 Pause
1045 - 1110 NAT44 Alternativer og erfaringer (se også figur) Svein Undal, UNINETT og Harald Terkelsen, HiOA
1110 - 1130 Status nytt anbud på nettelektronikk Lars Skogan, UNINETT
1130 - 1230 Lunch
1230 - 1300 Operativ Sikkerhet, inkl. nytt om fwbuilder Per Arne Enstad, UNINETT
1300 - 1345 Nye muligheter med Cisco 6×00 Cisco
1345 - 1400 Kort pause
1400 - 1445 Overbook av linjekort, feilsøking/overvåking Cisco
1445 - 1500 Oppsummering Vidar Faltinsen, UNINETT

Deltagere

Referat fra landet rundt

HiOA (Christian Ramstad):
- 3 nye 6509, nye uninett-rutere (ASR9000)
- Stort antall vlan spredd ut til bygg. Skal rydde i 2014 ihht ufs 122.
- Har jobbet mye med ipv6
- Ikke nok ipv4, bruker NAT-løsninger
- Større arbeid rundt Lync for telefoni, ikke avgjort enda, fjerner fastapparat
- Nytt bygg i Sandvika, skal kjøre all trafikk via Bærum kommune lokalt, egen fiber utover
- Overtar bygg etter Norges Forskningsråd i sept
- Overtar bygg etter Riksrevisjonen neste år
- Konsolidering av verktøy for overvåking av tjenester og servere

UiA (Bjørn Lindemann):
- 4 stk i nettgruppa (2 + 2 Krsand og Grimstad)
- Nybygg Grimstad for 3 år siden + bygger ut. Tar i bruk nabobygg og bygger labratorier
- Grimstad: lagt over til ip-telf (fra Alcatel), LLDP, litt forsinkelse
- Krsand: legge om til ip-telf 2014-15
- Fullpatcher alle it-punkter, blender tomme punkter
- Utvider til kunnskapsparken i Krsand, UiA ansvar for nett
- Redusert serverrom (halvert) i Krsand (har blitt kontorer)
- Ønsker å se på inert gass anlegg for brannslukking/ulmebrann. Soneinndelinger.
- Mangler ipv4, flytter over til NAT
- Ønsker å beholde hybelhus på uninett/campusnettet. Bygger ut trådløst til eduroam. Ønsker IPTV via snaptv.
- IPv6: har lagt grunnlaget (64%), jobber videre
- Sliter med oppdateringer av autocad-tegninger, for dårlig koordinering. Merking og dokmumentasjon er tungt

HSH (Svein Bjarne Brandtsgård)
- 2 campus, Haugesund og Stord
- Mye streaming av forelesningsopptak
- Går for Lync. Håper UNINETT kan kjøre dette for de små UH.
- Har byttet trådløst fra cisco til aruba (inkl. hybler)
- Har ipv6 på fastnettet, ikke trådløst
- Foreløpig nok ipv4-adresser
- Ser på Palo Alto som verktøy
- Jobber med PoE på kant
- Jobber med 10G i kjernenett
- stord-gw kræsja igår
- Har noen utfordringer ang. redundans inn til campuser. Mangler også noe internt redundans.

UiS (Arild Morten Oslen):
- Har planlagt en rekke prosjekter dette året og neste år
- Skal bytte ut HP-svitsjer med Cisco
- Gigabit ut på kant + PoE
- Nytt trådløsnettverk -> oppgraderer cisco
- Redundans: ok, både internt og eksternt
- 2960 på kantsvitjer, problemer med dynamic arp inspection - spesielt på print-vlan
- Mange vlan, omstrukturerer nettet i 2014

NMBU (Berhard Riiser):
- Slått sammen med VetHS Oslo, noen utfordringer med sammenslaing (ip-plan, vlan osv)
- Nye kjernesvitjser på begge campus (H3C), tidl 6500
- Ås: Har kjøpt endel nye kantsvitsjer (4500 + hp)
- Utfordinger med slå sammen telf (alcatel og cisco), går over til Lync
- Trio på sentral, integrering mot Lync
- Oslo: 2 veier på 10G fra UNINETT. Straks også 2 rutere.
- IPv6, har kun inn til kjernesvitsjer (har planer om å ta tak)
- Tankesystemer for klientmaskiner
- Ås: Starter bygging av nytt bygg i vinter, legger fiber
- Nytt veterinærbygg 2019
- Har satt inn ny trådløskontroller. Trådløst i Oslo går via kontroller på Ås
- Ingen sentral styring på AV enda
- Har for lite IPv4-adresser, NAT på trådløs
- Ønsker erfaringsdeling for 4500 som kjernesvitsjer

Høgskolen i Østfold (Håkon Kristoffersen):
- ingenting å melde

NMH (Robert Haugan):
- Ingen utfordringer på nettsiden
- Fiber fra cneuf, 4506 i kjernen
- Snuser på lync, IPv6, BOX og å utnytte mer teknlologi i undervisningen

UiT (Børge Brunes):
- Fusjonert med HiFm (Bernt Harald inn i nettgruppa)
- Mange campus, fra Bodø i sør til Kirkenes i øst
- Nexusbasert datasenter
- Bytter ut nye bokser i stamnett for 10G
- Fusjonerer nettet med mot gamle HiHm
- Har brukt IPv6 lenge...
- Kikker på openstack
- Går for Lync (kun samarbeidsløsnig, ikke telf)
- Stort prosjekt for å bygge ut trådløst
- Maskinhall nr 4 (tungregning), vannkjøling på cpu -> varmer opp bygg

NTNU (Vidar Stokke):
- Nytt kjernenett -> nexus 7000
- Nytt design, neste gen. trådløsnett -> fortsatt cisco
- Trådløsnettet definert som primærnett (samme tjenester som fastnett)
- Ser på vertkøy for å supplere NAV (logg, netflow)
- For lite ipv4-adresser, ser på NAT-løsninger
- Fjerner studentbyer fra campusnettet, kobles over på Uninett. NTNU drifter forsatt lokalnett på studbyer.

HiHm (Hein Hagelund):
- Har Cisco overalt
- Hamar og Elverum har Nexus i kjernen
- Trådløskontroller står sentralt i Elverum, vurderer å spre dette til flere
- Utvider trådløsdekningen
- Skal ta ibruk Lync, trenger bedre kap. på trådløsnettet
- Bygger nye studenthybler
- Går tom for ip-adresser, bytter ip-adresser mellom avd., får da utfordringer med ACL
- Spent på info om NAT-løsninger

HiNT (Odd Asbjørn Halseth):
- 4 campus
- Oppgradert steinkjer-levanger til 10G
- Vurderer oppgradering 10G til alle campus
- Ønsker å ta tak i redundansutfordringer
- Nytt bygg i 2015 (?) på Steinkjer
- Ønsker å vite mer om samboerskap i næringsbygg
- Lite aktivtet på IPv6
- Planer 2014: utvidelse av trådløsnettet, utskfting av kantsvitsjer og kabling

AHO (Vadivelu Sivaganesh):
- Nettet fungerer bra
- Tjenester som ephorte, agora, streaming m.m. går tregt

HiSF (Terje Fimreite):
- Bytte ut aksesspunkter og gamle svisjer
- Venter på 10G til Sogndal, begge veier
- 2 stk Nexus 7000 i sogndal + 1 stk i Førde
- Nye trådløspunkter på studhjem
- Ikke IPv6 enda
- Har for lite IPv4-adresser

NHH (Kristian Øpstad):
- Nytt bygg, innkjøringsproblemer med bl.a. kjøling. Stabil situasjon nå.
- Kjøling på alle telematikkrom
- Robust campusnett og redundans
- Nexus 7500, har flyttet over datasenter
- Lync
- IPv6 kun på noen servere, mer på klienter fremover

UiB (Jan I. Ellertsen):
- 98 bygg gir utfordringer
- Skal gjøre et løft, satser på 2 fullverdige datasenter, Nexus 7000 og 5500
- 8. mars fullskala test - slå av et helt bygg (Nygårdsgaten 5). Slå av uninett-rutere også?
- Jobber med fibertrase. Nygårdsgaten 112 rives. Ødelegger redudans.
- Må gjøre et løft på singlemode i bygg.
- 50 koblingsrom som bør løftes med kjøling
- Jobber mot fullpatching overalt
- Telefoni: konvertert til asterix, har skiftet 1100 apparater (av 4500). Krever POE.
- Ønsker mer effektivitet på utrulling av HW og SW.
- Bruker NAV som verktøy
- Aruba på trådløst. Fornøyd. 700 Arbua + 400 cisco som skal byttes ut.
- Trådløst fortsatt sekundærnett
- Går tom for ipv4-adresser
- Jobber med ipv6
- Studentbyer: Ønsker å løse litt opp på driften, men samband og tilknytning fortsatt via UiB

UiO (Petter Bjørbæk):
- Stor omorganisering ved USIT, 7 pers på nettdrift. 120 bygg.
- 6500 i kjerne. Vurderer hva de skal gjøre.
- Må gjøre noe på trådløst, oppgradere kontrollere og baser
- Mangler IPv4-adresser
- Ønsker gjestenettløsning fra UNIENTT
- Skjer lite på ipv6 for klienter
- Ønsker å gjøre endel på video/streaming (mooc)
- Går over på SIP for å bli kvitt gamle sentraler. Skjer mye i 2014.
- Ønsker å bli bedre på verktøy, bl.a. network inventory
- Med i UH Sky (skytjenester-satsing). Spennende. Styrer valg på infrastruktur
- Ingenting med studby å gjøre lenger

Menighetsfakultetet (Lars Moe):
- Rulle ut BOX til personlig lagring (kun ansatte). Ikke fornøyd.
- Sliter litt med eduroam

HiN (Asbjørn Førlie):
- Bra redudans i Narvik. Mindre bra på avdelinger (Alta, Mo, Bodø)
- Firewallbuilder er en bøyg for IPv6
- Trådløst: gamle AP.
- Pilot på lync
- Streaming er populært
- Har bygd nytt serverrom

HiB (Ørjan Sæbø):
- Nytt campus, alt kjøpes nytt
- AV er blitt et stort prosjekt
- Jobber med fiber og redundans inn til nybygg
- Lite aktivitet på IPv6
- Bruker Lync
- Føler seg frem på management verktøy. Bruker delvis NAV og Cisco Prime.

HiT (Jarle Teigen):
- Utvidelser på linjekapasiteter (10G) 3 veier inn til Porsgrunn
- Jobber med redudans på campus/kjerne.
- H3C, problemer med ACL. Ute på anbud for nye kjernesvitsjer for alle 3 campus. Juniper kan bli aktuelt.
- Valgte aruba i 2012 (Porsgrunn).
- Jobber med å få Studentbyer over på Aruba. Gjenbruk av ip-adresser fra fastnett over på trådløstnettet.
- Ser på omstruktering av nettet/vlan
- Ikke tid til å se på ipv6
- Det går mot Lync, men enda i startgropa
- Samarbeid med Agder?
- Fokus på elearning og streaming
- Bruker NAV. Bruker Firewallbuilder. Venter på Junos-støtte.

HiAls (Steinar Sjøholt):
- Renovert et lab-bygg. Nytt serverrom. Klar for 2 rutere i 2 rom. Må legge om fiber.
- Går fra Cisco til Aruba på trådløst
- Lync tar over for Nortel-sentralen
- Har gammel 6500 (Juniper vs. Cisco?)
- Bruker firewallbuilder. Rullet ut ipv6 til alle klienter
- Har testet Palo Alto fw, men kommer ikke til å gå for denne
- Oppgraderinger på AV

HiVolda (Peder Sefland):
- 10G og redundans begge veier
- Vurderer ny kjernesvitsj, kanskje juniper?
- Har kjøpt Palo Alto. Lært mye
- Skal renovere den gamle lærerskolen
- Samskipaden skal ha trådløst
- Skal migrere over på Lync

HiL (Kai Gjessing):
- Vurderer utbytte av 6500. Skal ha 2 nye.
- Leieavtale på kantsvitsjer går snart ut.
- Bygger ut trådløstnettet - 4x. Utfordring med POE.
- Bygger også ut trådløst på studentbyer
- Fornøyd med gjesteløsning fra uninett, men den fungerer ikke på utlandske tlfnr.
- Har lagt SM-fiber mellom datarom. Skal ut til alle kantsvitsjer
- Går for mediesite

HBV (Sjur Bakke):
- Fusjon HiBu og HiVe
- 2 datasenter: Borre og Drammen. (Senter i Kongsberg flyttet til Drammen pga mangel på 10G)
- Jobber med redudante føringsveier (Drammen og Borre)
- Office365 og Lync
- Skal flytte campus Kongsberg -> Kongsberg kunnskapspark
- Vurderer 10G til Kongsberg
- Oppgraderer trådløst, wism og AP. Nye POE-svitsjer
- Noen som har erfaringer ang. plassering av AP? Fortetting.
- Nytt serverrom i Vestfold under bygging
- Ny studentby koblet opp. + 100 nye hybelenheter på campus (Vestfold)
- Problemer med mac-spoofing fra studenter 

Oppsummering

Følgende forslag ble gitt som mulige forbedringer på neste års samling:

  • Forandre landet-rundt-runden (for omstendelig, vurder et mer regissert opplegg)
  • Tilby streaming
  • Innfør lyntaler - flere fra sektoren kan da hive seg frempå
  • Hold av tid til leverandører - det er bra
 
 
gigacampus/samling/nett_feb_2014.txt · Last modified: 2014/02/19 16:30 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups