gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nett_feb_2014 [2014/02/19 11:09]
faltin@uninett.no [Oppsummering]
gigacampus:samling:nett_feb_2014 [2014/02/19 16:30] (current)
faltin@uninett.no [Torsdag 13. februar]
Line 77: Line 77:
 ^1130 - 1230 ^Lunch  ^ | ^1130 - 1230 ^Lunch  ^ |
 |1230 - 1300  |{{:gigacampus:samling:operativ_sikkerhet_pae_feb_2014.pdf|Operativ Sikkerhet, inkl. nytt om fwbuilder}}  |Per Arne Enstad, UNINETT |  |1230 - 1300  |{{:gigacampus:samling:operativ_sikkerhet_pae_feb_2014.pdf|Operativ Sikkerhet, inkl. nytt om fwbuilder}}  |Per Arne Enstad, UNINETT | 
-|1300 - 1345 |[[https://filesender.uninett.no/?vid=4c97eecd-01ba-77c8-f283-00003a85d23e|Nye muligheter med Cisco 6x00]]  |Cisco  |+|1300 - 1345 |Nye muligheter med Cisco 6x00  |Cisco  |
 ^1345 - 1400 ^Kort pause  ^ | ^1345 - 1400 ^Kort pause  ^ |
 |1400 - 1445 |Overbook av linjekort, feilsøking/overvåking |Cisco | |1400 - 1445 |Overbook av linjekort, feilsøking/overvåking |Cisco |
 
 
gigacampus/samling/nett_feb_2014.txt · Last modified: 2014/02/19 16:30 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups