gigacampus » start page » samling

Nett-samling November 2010

Emne Generell samling
Sted Maxis, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Onsdag 3. november - torsdag 4. november 2010
Påmeldingsfrist Fredag 22. oktober 2010

:!: For de som trenger overnatting, vises til gjeldende hotellavtaler i Trondheim.

Påmelding

Streaming

Vår IoU avd. tester ut streaming. Live streaming er tilgjengelig via streamer.uninett.no.

Referanser til opptak av streaming er lagt inn i agendaen under.

Hensikt

Vi ønsker igjen å samle “nett-folket” til erfaringsutveksling og felles kompetansebygging!

Agenda

Agendaen står under. Bidrag fra sektoren med egne erfaringer blir viktig på samlingen - hjelp oss med å få dette interaktivt!

Onsdag 3. november 2010

kl 1000 - 1030: Kaffe/te/vann mm

kl 1030 - 1230: Runde rundt bordet

		Hva skjer på din campus? (5 min pr inst)
		(stikkord: redundans/robusthets forbedringer, Win7 utrulling, 
         IPv6, Soneinndeling/klassifisering, utfordringer/problemer) 

videoopptak

kl 1230 - 1330: Lunch

kl 1330 - 1415: UFS122 Sikkerhetsarkitektur

 • Rune Sydskjør, UNINETT
		- Praktisk implementering med spesielt fokus på soneinndeling
        - Åpen diskusjon

videoopptak

kl 1415 - 1430: Pause

kl 1430 - 1530: IPv6 Sikkerhet

 • Morten Knutsen, UNINETT
         - Aksesslister IPv6 vs IPv4
         - Anbefalt ACL for IPv6 (
         - HW støtte og ytelse
         - Andre moment for sikkerhet på IPv6
         - Åpen diskusjon
    

videoopptak

kl 1530 - 1600: Protokoll 41 - og trafikken som forsvant

 • Håvard Eidnes, UNINETT

videoopptak

kl 1600 - 1700: 802.1x i fastnett

 • Øystein Gyland, UiO
         - Hvorfor?
         - Maskin vs. brukerautentisering
         - Klient OS utfordringer
         - Åpen diskusjon og deling av erfaringer
    

videoopptak

kl 1830: Middag

Torsdag 4. november 2009

kl 0900 - 0930: Nytt i forskningsnettet (hybridnett)

 • Olaf Schjelderup, Uninett

videoopptak

kl 0930 - 1045: Windows 7 - med nettperspektiv

 • Utgår: Svein Hansen fra Høgskolen i Vestfold innleder ca 30 min
	- Adresseplaner
    - Adressetildeling (RA, DHCP)
    - Praktisk implementasjon
    - DirectAccess
    - Sikkerhet
    - Åpen diskusjon
 • I stedet vil Gjermund Holden fra Norges Veterinærskole (NVH), prate om:
 - Planer for Directaccess (hva det er og hva det skal brukes til) hos
  NVH
 - Litt om utrulling av Windows 7 hos NVH

videoopptak

 • Trond Skjesol gir enn oppdatering fra Post -og teletilsynet sin IPv6 samling, litt om 6to4 trafikk og adresseplaner.

videoopptak

kl 1045 - 1100: Pause

kl 1100 - 1200: VSS, Virtual Switching System i praksis

 • Kristian Øpstad deler erfaringer fra Norge Handelshøgskole
	- Spørsmål og diskusjon

videoopptak

kl 1200 - 1300: Lunch

kl 1300 - 1400: Redundans fra campus med BGP

 • Håvard Eidnes, UNINETT går gjennom ulike alternativer

videoopptak

kl 1400 - 1430: Oppsummering

 • Behov for nye UFS'er?
 • Neste samling, hyppighet, slå sammen med andre andre samlinger?
 • Ny IPv6 samling?

videoopptak

Relevant repitisjonsstoff :-)

Mer info på 6deploy sin web-side.

Presentasjoner

Deltagere

 
 
gigacampus/samling/nett_nov_2010.txt · Last modified: 2011/05/18 15:53 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups