gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nett_nov_2010 [2011/03/28 14:11]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:samling:nett_nov_2010 [2011/05/18 15:53] (current)
wittner@uninett.no
Line 90: Line 90:
                  
 </code> </code>
-[[ http://streamer.uninett.no/flash-vod.php?view1=nettsamling_2010-11-03zz.flv&start1=19887 | videoopptak]]+[[ http://streamer.uninett.no/flash-vod.php?view1=nettsamling_2010-11-03.flv&start1=19887 | videoopptak]]
  
 === kl 1830: Middag === === kl 1830: Middag ===
 
 
gigacampus/samling/nett_nov_2010.txt · Last modified: 2011/05/18 15:53 by wittner@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups