gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nett_sep_2011 [2011/11/07 11:24]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:samling:nett_sep_2011 [2011/11/07 11:28] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 117: Line 117:
 === kl 1000- 1020: IPv6 status og informasjon === === kl 1000- 1020: IPv6 status og informasjon ===
   * Gunnar Bøe, UNINETT   * Gunnar Bøe, UNINETT
-  *  +  *  {{:gigacampus:samling:2011-09-23_status_ipv6_pa3.pdf|Presentasjon}}
  
 === kl 1020 - 1050: UFS 114 Feiltolerant campusnett === === kl 1020 - 1050: UFS 114 Feiltolerant campusnett ===
 
 
gigacampus/samling/nett_sep_2011.txt · Last modified: 2011/11/07 11:28 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups