gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nett_sep_2011_temp [2011/08/29 14:43]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:samling:nett_sep_2011_temp [2011/09/08 08:23] (current)
rune@uninett.no
Line 60: Line 60:
 === kl 1230- 1330: FWbuilder === === kl 1230- 1330: FWbuilder ===
  
-   * Rune Sydskjør/Morten Knutsen, UNINETT+   * Rune Sydskjør, UNINETT
    * Verktøy for håndtering av aksesslister for IPv6 og IPv4    * Verktøy for håndtering av aksesslister for IPv6 og IPv4
                                  
 
 
gigacampus/samling/nett_sep_2011_temp.txt · Last modified: 2011/09/08 08:23 by rune@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups