gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nett_sept_2005 [2007/10/22 19:20]
faltinXuninettXno created
gigacampus:samling:nett_sept_2005 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 2: Line 2:
  
 ^Emne |Diskusjon om fremtidig nettarkitektur | ^Emne |Diskusjon om fremtidig nettarkitektur |
-^Sted |Trondheim |+^Sted |Nova kurs- konferansesenter, Trondheim |
 ^Tidspunkt |9. september 2005 kl 13-16 | ^Tidspunkt |9. september 2005 kl 13-16 |
  
 
 
gigacampus/samling/nett_sept_2005.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups