gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nettmote_mars_2010 [2010/03/09 18:49]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:nettmote_mars_2010 [2010/03/10 16:17] (current)
mortenk@uninett.no
Line 6: Line 6:
 ^Når  |Onsdag 10. mars 2010 kl 10:00 - 17:00  | ^Når  |Onsdag 10. mars 2010 kl 10:00 - 17:00  |
 ^Hvor  |[[http://www.uninett.no/kontakt.html|Møterom rødt, Teknobyen 5 etg, Trondheim]]  | ^Hvor  |[[http://www.uninett.no/kontakt.html|Møterom rødt, Teknobyen 5 etg, Trondheim]]  |
- 
 ==== Agenda ==== ==== Agenda ====
  
Line 22: Line 21:
 13:00  Mer campus stoff 13:00  Mer campus stoff
 14:00  Multicastruting mot universitetene v/Håvard E 14:00  Multicastruting mot universitetene v/Håvard E
-14:20  Trafikksimulering med pyMatric v/Morten K+14:20  Trafikksimulering med pyMetric v/Morten K
 14:40  Pause 14:40  Pause
 15:00  Status NAV v/Morten B 15:00  Status NAV v/Morten B
Line 91: Line 90:
   - Margrethe Raaum, UiO   - Margrethe Raaum, UiO
   - Ken Olsen, UiT   - Ken Olsen, UiT
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
gigacampus/samling/nettmote_mars_2010.txt · Last modified: 2010/03/10 16:17 by mortenk@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups