gigacampus » start page » samling

Telefonisamling Nortel

Emne Telefonisamling Nortel
Sted Maxis, Teknobyen 2 etg, Trondheim
Tidspunkt Tirsdag 9. desember kl 10.00 - onsdag 10. desember kl 15.30
Påmeldingsfrist Fredag 28. november 2008

Program

Nortel inviteres til å delta på tirsdagen, mens onsdag blir en intern dag.

Tirsdag 9. desember

1000 - 1030 Samling med kaffe
1030 - 1100 Innledning, Roald Torbergsen, UNINETT 
1100 - 1200 Status oppgradering til 5.5, Roar Fremstad, UMOE + HS 

1200 - 1300 Lunsj 

1300 - 1350 Trio status støttesystem, kalenderkopling, ldap, Synne Gråberg  
1400 - 1500 Hva har vi fått i versjon 5.5, Viggo Jergel, Nortel
       - Videre liv til opt 61 og option 81??
       - OCS og Unified Communication, Jens Olesen, Nortel
1510-1540  SIP-trunk testing mot ulike operatører, Erik Jensen, UMOE
1550     Management
       - Subscriber Management: Demo
       - Hva inneholder versjon 6.0?
       - ß-testing versjon 6.0 Uninett, Roald Torbergsen
       Videre planer for Nortel: SIP-proxy, ENUM

1730     Slutt for dagen
1900     Felles middag

Onsdag 10 desember (Intern dag)

0900 - 0930 Trafikkforespørsel - status, Lars Skogan, UNINETT
0930 - 1000 Vedlikeholdsavtalen, Roald Torbergsen, UNINETT
       Kaffe
1015 - 1200 Kalenderarkitektur og samvirke mot andre applikasjoner,
       Telefoni via WLAN
  	   Autentisering                
        Jardar Leira, UNINETT
        Innlegg fra UH

1200-1300  Lunsj

1300     Funksjonelle krav til et fremtidig system:
        Sentralbord, callcenter, Infotjeneste++
        Management
        Status sentralprosjektet UIO
1330-1400  Fellestjenester for UH-sektoren?
       GC-prosjekter 2009
         Vidar Faltinsen, UNINETT
1500     Oppsummering, Aksjoner: Alle

1530     Slutt for dagen

Presentasjoner

 • Innledning, Roald Torbergesen (PDF)
 • P2P SIP Status, Olav Kvittem(PDF)
 • Samarbeidsverktøy - kalender, Olav Kvitttem (PDF)
 • SIP på mobil, Vegard Antonsen (PDF)
 • Ny telefonløsning ved UiO, Kjetil Otter Olsen (PDF)
 • UFS 124: Krav til telefoni i UH-sektoren, Tore Kristiansen (PDF)
 • GigaCampus 2009 og telefoni, Vidar Faltinsen (PDF)

Deltagere

Nr Navn Organisasjon
1 John-Roald Solbakken Høgskolen i Bodø
2 Brigt Birkeland Høgskolen i Hedmark
3 Eivind Larsen Høgskolen i Hedmark
4 Hein Hagelund Høgskolen i Hedmark
5 Ole Håkon Røsland Høgskolen i Vestfold
6 Haakon Meland Høgskolen i Vestfold
7 Gunnar Liadal Høgskolen i Ålesund
8 Grete Hov Høgskolen i Nord-Trøndelag
9 Jan Susegg Høgskolen i Nord-Trøndelag
10 Jan Ulrik Mathiesen Nofima Mat, Matforskning
11 Anders Nordby Høgskolen i Telemark
12 Preben Gerlyng Studentskipnaden i Oslo
13 Arild Slettvoll Studentskipnaden i Oslo
14 Erik Fjeld Studentskipnaden i Oslo
15 Lasse Enger UiO
16 Roar Michaelsen UiO
17 Rolf Olaussen UiO
18 Espen Torp UiS
19 Jan Støvik Umoe IKT AS
20 Svein Lasse Moe Umoe IKT AS
21 Vidar Faltinsen UNINETT
22 Tore Kristiansen UNINETT
23 Roald Torbergsen UNINETT
 
 
gigacampus/samling/nortel_des_2008.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups