gigacampus » start page » samling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:samling:nortel_des_2008 [2008/12/15 14:52]
faltin@uninett.no
gigacampus:samling:nortel_des_2008 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 65: Line 65:
 ===== Presentasjoner ===== ===== Presentasjoner =====
  
-  * Innledning, Roald Torbergesen ({{:gigacampus:samling:nortel_des08_roald.pdf|}})  +  * Innledning, Roald Torbergesen ({{:gigacampus:samling:nortel_des08_roald.pdf|PDF}})  
   * P2P SIP Status, Olav Kvittem({{:gigacampus:samling:sip-nortel-08-12-10.pdf|PDF}})   * P2P SIP Status, Olav Kvittem({{:gigacampus:samling:sip-nortel-08-12-10.pdf|PDF}})
   * Samarbeidsverktøy - kalender, Olav Kvitttem ({{:gigacampus:samling:samarbeidsverktoy-nortel.pdf|PDF}})   * Samarbeidsverktøy - kalender, Olav Kvitttem ({{:gigacampus:samling:samarbeidsverktoy-nortel.pdf|PDF}})
 
 
gigacampus/samling/nortel_des_2008.1229349165.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups